Bc. Kamila Kolaříková

 • zdravotní sestra v Centru duševního zdraví
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • 602 158 531

Centrum duševního zdraví Plzeň

evropsky-socialni-fond ministerstvo-zdravotnictvi
Centrum duševního zdraví Plzeň je součástí projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví II, který je financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Centrum duševního zdraví (CDZ) je mezičlánkem mezi primární péčí, včetně ambulantní psychiatrické péče, a lůžkovou – akutní i specializovanou péčí. Jeho funkcí je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity. K zajištění tohoto cíle spolupracuje s dalšími potřebnými subjekty a službami jak specializovanými, tak těmi, které jsou určeny pro běžnou populaci v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, volnočasových aktivit apod. CDZ propojují zdravotní a sociální péči poskytovanou v terénu.

Tým CDZ Plzeň vznikl na základu stávající služby Sociální rehabilitace Ledovec, ve které byla do této doby zaměstnána většina členů týmů CDZ (pracovníci se zdravotnickým vzděláním na pozici pracovníků v sociálních službách nebo odborných konzultantů). Pracovníci CDZ tak mají zkušenost s týmovou prací v multidisciplinárním týmu, s prací v terénu a s poskytováním služby cílové skupině, i se sebou navzájem. Rovněž mají zkušenosti s principem recovery/zotavení a jeho aplikací do praxe, které se projevují zejména v přístupu ke klientům a v hodnotách sdílených týmem.

Služby terénního týmu

Všichni pracovníci CDZ Plzeň klienty navštěvují v jejich domácnostech či jinde, dle potřeb a domluvy, zejména také v lůžkových zařízeních (tým aktivně spolupracuje s klienty při jejich „vyvádění“ z dlouhodobé hospitalizace). Dle potřeb klientů pracují také s jejich rodinou či blízkými, spolupracují s úřady, soudy, lékaři (včetně AP), školami, zaměstnavateli ap. Práce v terénu se účastní všichni pracovníci týmu CDZ Plzeň (tj. kromě specialisty CDZ). V terénu pracují individuálně nebo ve dvojicích či skupinách dle specializace, pružně se přizpůsobují konkrétní situaci a klientovým potřebám. Dojíždějí za klienty do lůžkových zdravotnických zařízení. Tým disponuje dvěma osobními vozidly.

 Tým CDZ Plzeň poskytuje:

 • Službu sociální rehabilitace dle zákona (včetně základního sociálního poradenství) v terénní formě
 • Zdravotní služby: domácí péče, psychiatrická péče, psychologická péče
 • Podporu v zaměstnání
 • Doprovod
 • Asistenci
 • Praktické nácviky dovedností, trénink kognitivních funkcí
 • Konzultace
 • Peer podporu
 • Krizovou intervenci
 • Edukaci (klienta, rodiny i ostatních blízkých osob)

Služby denní péče

Služby jsou poskytovány ambulantně v provozovně CDZ Plzeň (Karoliny Světlé 13, Plzeň), kde se pro tyto účely nachází konzultační místnosti, místnosti pro skupinové aktivity a dílenské prostory (svíčkařská a ergo). Zde si pracovníci domlouvají schůzky s klienty, kteří preferují ambulantní formu podpory či jsou v období, kdy je pro ně efektivnější. Některé aktivity budou otevřené pravidelně a klienti budou mít možnost jich využít, jiné mohou být individuálně připravené na míru či časově omezené pro uzavřené skupiny. Služby budou poskytovat všichni členové týmu dle potřeb klienta, své specializace a časových možností.

Tým CDZ Plzeň poskytuje:

 • Službu sociální rehabilitace dle zákona (včetně základního sociálního poradenství) v ambulantní formě
 • Zdravotní služby: psychiatrická péče, psychologická péče (dle objednání/plánu či krizová intervence)
 • konzultace
 • nácviky specifických a praktických dovedností
 • skupinové aktivity (podpůrné, edukativní, psychoterapeutické, rodičovské a jiné),
 • další rehabilitační a psychoterapeutické aktivity a programy
 • edukace

Krizové služby

Klienti, u nichž je potřeba zvýšené péče, jsou pravidelně na schůzkách týmu konzultováni a jsou v péči celého týmu (tj. starost o ně nespočívá jen na klíčovém pracovníkovi, ale je sdílená pracovníky, jsou využívány a nabízeny konzultace s odborníky v týmu). Podpůrně je pro tyto účely využíván FACT board. Tým CDZ společně s klientem zpracovává Protikrizový plán. U klientů, kteří z důvodu krize odmítají kontakt s týmem a další péči, využívají pracovníci prvky asertivního přístupu, vychází z kroků dříve dohodnutých v Protikrizovém plánu. Někteří pracovníci týmu CDZ Plzeň absolvovali v minulosti výcvik v krizové intervenci, v rámci pilotního provozu CDZ Plzeň chceme pracovníky v krizové intervenci dále a více vzdělat. Pokud bude třeba, zvažujeme v rámci pilotního provozu CDZ Plzeň zavedení pohotovostní služby pracovníky týmu. Tým CDZ Plzeň disponuje osobním vozem, kterým může dojet za klientem v krizi.

Tým CDZ Plzeň poskytuje:

 • podpora zvládnutí rozvíjející se krize (ideálně dle dopředu vypracovaného protikrizového plánu)
 • prevence krize
 • předcházení (příp. zkrácení) hospitalizace
 • podpora blízkým osobám klienta tak, aby bylo náročné období překlenuto pokud možno v jeho přirozeném prostředí a s co nejmenšími negativními dopady na klientův další běžný život
 • krize je posléze využita pro vypracování anebo revizi Protikrizového plánu
 • v přirozeném prostředí klienta, příp. ambulantně, telefonicky, v době, kdy je třeba

Služby psychiatrické

Služby a péče psychiatra a psychiatrických sester. Pracovníkům týmu CDZ poskytuji i odborné konzultace, což je velmi podstatná role např. psychiatra v týmu. Tým CDZ Plzeň plánuje poskytování psychiatrických služeb dvěma psychiatry, přičemž jeden z nich je plně atestován a bude poskytovat dohled/dozor psychiatrovi s kvalifikací L2. Psychiatr s kvalifikací L2 má zkušenost s prací v terénu (komunitní psychiatrická péče) i ze zahraničí (Velká Británie). Psychiatr s atestací vždy zajišťuje větší nebo minimálně rovnou výši úvazku vůči psychiatrovi bez atestace (L2) v souladu s metodikou programu CDZ II.

Tým CDZ poskytuje:

 • účastní se tzv. krizových a asertivních výjezdů a kontaktů
 • péči samostatně či v týmu, terénně i ambulantně
 • podílí se na péči o klienta, vytváření a hodnocení terapeutického/rehabilitačního plánu (plánu zotavení/individuálního plánu)
 • psychiatrická rehabilitace, (podpůrné) terapeutické činnosti, edukační rozhovory, práce s rodinou, ošetřovatelská péče, telefonická intervence, aplikace léčiv, prevence a screening
 • služby ambulantního psychiatra pro některé klienty; terapeutické služby
 • navazování spolupráce s rodinou a AP klientů a dalšími osobami z klientova prostředí
 • spolupráce s jinými zdravotnickými pracovníky (např. AP) - vyjasňování role CDZ v systému péče

Služby klinického psychologa

Psycholog je rovnocenným pracovníkem týmu, účastní se terénní práce, klientům i pracovníkům poskytuje odborné konzultace, účastní se metodických i případových porad, týmových supervizí.  Důležitou doménou psychologa je rovněž spolupráce s rodinnými příslušníky klienta, resp. jeho systémem, a případně i poskytování podpory v posilování (meta)kognitivních funkcí osob.

Tým CDZ poskytuje:

 • práce v terénu i ambulantně, samostatně i v týmu
 • poskytuje služby klinického psychologa (především diagnostika a psychoterapie)
 • podílí se na péči o klienta, vytváření a hodnocení terapeutického/rehabilitačního plánu (plánu zotavení/individuálního plánu)
 • konzultace týmu CDZ
 • navazování spolupráce s rodinou a AP klientů a dalšími osobami z klientova prostředí
 • spolupráce s jinými zdravotnickými pracovníky (např. AP) - vyjasňování role CDZ v systému péče

Služby psychoterapeutické

Psychoterapeutické služby budou v CDZ Plzeň poskytovat pracovníci s úplnou psychoterapeutickou kvalifikací (v souladu s Metodikou projektu).  Přesto i někteří z ostatních členů týmu CDZ Plzeň mají absolvované různé psychoterapeutické výcviky a mohou některé terapeutické prvky využívat ve své práci sociálních pracovníků či zdravotních sester či lékaře.

CDZ Plzeň poskytuje:

 • tvorba psychoterapeutického plánu na základě indikace psychologa či psychiatra
 • součástí individuálního plánu
 • pravidelné vyhodnocování plánu

Podpora svépomocných aktivit

CDZ Plzeň podporuje tzv. svépomocné aktivity lidí s duševním onemocněním. Některé svépomocné aktivity jim zprostředkovává, některé může iniciovat či je při nich doprovázet. Významnou roli v tomto bude hrát mj. peer konzultant týmu.

CDZ Plzeň poskytuje:

 • klienti CDZ Plzeň mohou využívat svépomocné aktivity v rámci spolupráce s Club-House a Recovery College při Ledovci (v sousedství) a dále jim budou zprostředkovávány aktivity místní svépomocné organizace Krystal
 • podpora samostatných individuálních aktivit klientů (např. vyhledávání, plánování, doprovod)
 • podpora vzniku či organizace svépomocných skupin, činností či nárazových akcí
 • podpora organizátorů z řad klientů
 • podpora peer-hnutí a uživatelského hnutí (self-advocacy)
psychiatrie-ambulance
ledovec
 • Adresa

  Poradenské centrum Ledovec
  Karoliny Světlé 13
  323 00 Plzeň

  Mapa

  Telefonní čísla

  Pevná linka:        377 429 616
  Mobilní telefon:   737 163 204

  E-mailová adresa

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Jak funguje Centrum duševního zdraví?

  V případě zájmu o služby Centra duševního zdraví kontaktujte jeho pracovníky: 


  Na telefonech 377 429 616 nebo 737 163 204 

  Provozní doba CDZ je každý pracovní den od 8:30 do 17:00 hodin

  E-mailové spojení je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  Kontaktní osoba

  Mgr: Jana Nouzecká

  vedoucí Centra duševního zdraví

  Pracovníci

2. 1. 2019

Nový rok v CHRCu

CHRC pokračuje i v roce 2019 bez ztráty tempa. Tradiční nejistotě, kolik peněz seženeme na provoz na rok 2019, čelíme s nadějí a pokračujeme prakticky ve všech aktivitách, na které jste zvyklí. Přijdťe!
Lednový program najdete tuhle. Na viděnou ve vile!

21. 12. 2018

Posíláme vám k Ježíšku Ledovky!

Přejeme vám všem požehnané Vánoce a v Novém roce všechno dobré! Díky, že jste s námi, díky, že na nás myslíte! Tuhle vám posíláme novoroční přání.
Pod stromeček vám také posíláme čtvrté, vánoční číslo Ledovek, které právě vyšlo. Počtěte si ZDE a mějte se dobře!

pdf Ledovky04 2018 (1.45 MB)

2. 12. 2018

Adventní CHRC zve!

CHRC tento měsíc prožije už druhý advent ve svých dějinách. Program je napěchovaný, běží na podzim rozjeté skupiny, a přidáváme nějaké adventní a vánoční aktivity. Svolali jsme také krajskou uživatelskou skupinu v rámci reformy psychiatrie, jste srdečně zváni (pozvánka)!
Program na prosinec najdete tuhle. Na shledanou v CHRCu!

22. 11. 2018

Výběrové řízení na sociálního pracovníka služby Chráněné bydlení Ledovec

Ledovec vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník Chráněněného bydlení Ledovec. Přijdťe k nám dělat!
Podrobnosti, požadavky, termíny a kontakty najdete tuhle.

30. 10. 2018

Přijďte v listopadu do CHRCu nebo pomáhejte pohybem!

CHRC pokračuje v podzimní jízdě, program je nabitý. Nové skupiny si našly své příznivce, ale do řady z nich se můžete ještě zapojit.
Program na listopad najdete tuhle. Těšte se na slyšení hlasů, tvůrčí psaní, pohybové sebepoznávání, spiritualitu, šachy, ...
A tento měsíc můžete podpořit Ledovec pomocí ČEZové aplikace POMÁHEJ POHYBEM - podívejte se www.pomahejpohybem.cz a kdo máte mobil dost chytrý, hýbejte se na podporu Ledovce!
Když doběhnete do CHRCu, zahřeje vás to dvakrát!

2. 10. 2018

Dny pro duševní zdraví - podrobný program a FILMOVÝ DÁREK!

Na stránkách Dnů pro duševní zdraví naleznete podrobný program s anotacemi workshopů, debat a přednášek i hudebních a divadelních akcí. WWW.DPDZ.CZ 
A k Mezinárodnímu dni duševního zdraví pro vás máme dárek - můžete se podívat na film italské televize o Francu Basagliovi s názvem Bylo jednou jedno město bláznů s českými titulky (tady).

Mgr. Jan Zeman

 • pracovník v sociálních službách v Sociální rehabilitaci
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • 603 578 394

Mgr. Jan Betlach

 • klinický psycholog v Centru duševního zdraví
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • 601 545 987