Centrum duševního zdraví

Ledovec provozuje dvě CDZ, pro informace o jednotlivých CDZ vyberte to, které Vás zajímá, kliknutím na logo:

logo CDZplzen          logo CDZklatovy

 

Centrum duševního zdraví (CDZ) je mezičlánkem mezi primární péčí, včetně ambulantní psychiatrické péče, a lůžkovou – akutní i specializovanou péčí. Jeho funkcí je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity. K zajištění tohoto cíle spolupracuje s dalšími potřebnými subjekty a službami jak specializovanými, tak těmi, které jsou určeny pro běžnou populaci v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, volnočasových aktivit apod. CDZ propojují zdravotní a sociální péči poskytovanou v terénu.

 Týmy CDZ poskytují:

  • Službu sociální rehabilitace dle zákona (včetně základního sociálního poradenství) v terénní formě
  • Zdravotní služby: domácí péče, psychiatrická péče, psychologická péče
  • Podporu v zaměstnání
  • Doprovod
  • Asistenci
  • Praktické nácviky dovedností, trénink kognitivních funkcí
  • Konzultace
  • Peer podporu
  • Krizovou intervenci
  • Edukaci (klienta, rodiny i ostatních blízkých osob)

 

V Centru duševního zdraví Plzeň (Karoliny Světlé 13, Plzeň) a Centru duševného zdraví Klatovy (Pod Nemocnicí 789, Klatovy) je dostupná služba Tichá linka.

Online tlumočení a přepis jsou provozovány neziskovou organizací Tichý svět o.p.s..