Další aktivity

Projekt Housing First Ledovec II - CZ.03.02.01/00/22_007/0000268
Projekt se v souladu s reformou psychiatrické péče zaměřuje na deinstitucionalizaci péče o lidi s duševním onemocněním a přesouvá její poskytování do běžného sociálního prostředí. V souladu s principy programu Housing First nalezne standardní ubytování a poskytne podporu pro jeho dlouhodobé udržení a další osobní rozvoj nejméně 33 lidem s vážným duševním onemocněním s potřebou komplexní a intenzivní péče v situaci bytové nouze. Dále přispěje k posílení služeb podpory samostatného bydlení pro lidi s duševním onemocněním v Plzeňském kraji.

Období realizace: 1. října 2022 - 30. září 2025

 

 

Potřebujete do vaší služby vlít trochu života? Rozvlnit stojaté vody každodenní rutiny? Toužíte vytvořit něco pozoruhodného společně s vašimi klienty? Rádi byste svoji organizaci představili veřejnosti originálním způsobem? Chcete experimentovat a zažít terapeutické metody a její účinky trochu jinak? Chcete dopřát vám a vašim klientům zkusit něco, co jste ještě nikdy nezkusili? Objednejte si nás - sociálním cirkusem inspirované produkce pro destigmatizaci a deinstitucionalizaci.

 

 
Pomocná škola je vzdělávací instituce založená Ledovcem v roce jeho patnáctých narozenin. Je prostředím pro sdílení praktických zkušeností s pomáháním tak, jak mu rozumíme na Ledovci – pro všechny, kteří pomáhají lidem a chtějí to dělat lépe.
 

Ledovec nabízí interaktivní a zážitkové programy na téma duševní zdraví pro žáky i pedagogy středních škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť. Programy zajišťuje lektorský tým tvořený zkušenými sociálními pracovníky, psychology a lidmi s osobní zkušeností s duševním onemocněním, tzv. peery.

  
Zotavení (recovery) je „hluboce osobní, jedinečný proces změny vlastních postojů, pocitů, hodnot, cílů, dovedností a rolí. Je to způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí. Zotavení buduje nový význam a smysl života tím, že člověk katastrofální důsledky způsobené duševním onemocněním překoná.“ (Anthony 1993)
 
CHRCu (zkratka z anglických termínů „clubhouse“a „recovery college“) vytváříme otevřený prostor klubových a vzdělávacích aktivit, které se týkají duševního zdraví. Jde nám totiž o zotavení. CHRC provozujeme jako samostatný svépomocný a vzdělávací projekt. Jste vítáni, i když nevyužíváte ledovecké socialní služby. Aktivity v CHRCu jsou otevřené všem příchozím (pokud výjimečně ne, je to v programu výslovně uvedeno) a jsou zdarma. Aktuální program CHRCu vyvěšujeme každý měsíc.
 
Sociální firma při Ledovci, z. s. nabízející zahradnické a úklidové služby.

DSC 0065

  

Jste rodičem nebo blízkým člověka se zkušeností s duševním onemocněním?
Nevíte, jak o tom v rodině mluvit? A co teprve s lidmi mimo ní?
Chybí vám informace? Máte někdy pocit, že jste v tom úplně sami?
Hledáte další lidi, kteří zažívají podobné situace?
Pak právě vám je určena svépomocná RODIČOVSKÁ SKUPINA.

 

  

Ledovec se stal spolupracujícím subjektem v rámci projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III. Projekt pomáhá lidem v tíživých sociálních situacích tím, že jim umožňuje překlenout těžké životní období poskytováním potravinové či materiální pomoci a současně je prostřednictvím vhodných doprovodných vhodně směřuje a motivuje k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace.