Projekty Ledovce

Program Housing First pro lidi s vážným duševním - CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0015395
Pilotní otestování programu HF v Plzni. Projekt se v souladu s reformou psychiatrické péče zaměřuje na deinstitucionalizaci péče o lidi s duševním onemocněním a přesouvá její poskytování do běžného sociálního prostředí. V souladu s principy programu HF nalezne standardní ubytování a poskytne podporu pro jeho dlouhodobé udržení a další osobní rozvoj nejméně 10 lidem s vážným duševním onemocněním v situaci bytové nouze. Dále připraví podmínky pro udržitelnost a rozvoj programu HF v Plzni a okolí. 

Období realizace: 1. října 2019 - 30. 6. 2022

 

 

Cirkus Paciento

l cirkus1


www.cirkuspaciento.cz

Cirkus Paciento vynalezl vlastně Zdravotní Klaun a provozuje ho na dětských odděleních nemocnic (takže pokud máte zájem o Cirkus Paciento v zařízeních pro děti, obraťte se rovnou na Zdravotního Klauna).
Ledovec pomáhá hlavně dospělým lidem s duševním onemocněním, ale jeho terapeutům se někdy kolem roku 2008 zdálo, že by společné „cirkusákování“ bavilo i je a jejich klienty.
Tak se zrodil projekt Cirkus Paciento v psychiatrických nemocnicích a léčebnách jej společně pořádá Zdravotní KlaunLedovec.

 

 

Pomocná škola

logo pomocna skola

www.pomocnaskola.cz

Pomocná škola je vzdělávací instituce založená Ledovcem v roce jeho patnáctých narozenin. Je prostředím pro sdílení praktických zkušeností s pomáháním tak, jak mu rozumíme na Ledovci – pro všechny, kteří pomáhají lidem a chtějí to dělat lépe.
 
Je primárním preventivním programem pro školní třídy, žáky a studenty ve věku 15–20 let. Věnuje se duševnímu zdraví i nemoci. V jeho průběhu se následně vystřídá vzdělávací, interaktivní i zážitková část.

 

letáky ke stažení

fotogalerie

 

Podporované vzdělávání

l normalnestuduju1

www.normalnestuduju.cz
Portál podporovaného vzdělávání určený studentům, jejich rodičům a pedagům. Najdete tu základní informace o duševních onemocněních a psychických potížích, které nás mohou potkat.A co si s nimi počít právě v období studia střední nebo vysoké školy? To najdete právě na webu www.normalnestuduju.cz.
 

Zotavení

l zotaveni1

www.zotaveni.cz
Zotavení (recovery) je „hluboce osobní, jedinečný proces změny vlastních postojů, pocitů, hodnot, cílů, dovedností a rolí. Je to způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí. Zotavení buduje nový význam a smysl života tím, že člověk katastrofální důsledky způsobené duševním onemocněním překoná.“ (Anthony 1993)
 
CHRC je zkratka z „clubhouse“ a „recovery college“. CHRC je prostorem všechny, kterým jde o zotavení. Například o zotavení z duševního onemocnění (www.zotaveni.cz). Je provozován jako klub, ale není určen jen členům klubu. Probíhají v něm skupinová sezení, tematické semináře i rozličné kulturní akce, můžete ale také kdykoli přijít na kávu nebo na čaj, posedět, promluvit si nebo i pomoci s péčí o společné prostory. CHRC je otevřený každému, kdo bude respektovat poslání klubu a ostatní návštěvníky. Otevřeli jsme jej v září 2017 ve Frišově vile na Lochotíně a navštívit jej můžete od pondělí do čtvrtka od 13:30 do 17:00. Neostýchejte se přijít! O aktuálním dění v CHRCu se můžete dozvědět také prostřednictvím jeho facebookové stránky.
 

chrc

 

Garden Gang

l gg1

www.gardengang.cz
Sociální firma při Ledovci, z. s. nabízející zahradnické a úklidové služby.

DSC 0065

 

V rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ realizoval Ledovec dva projekty:
1. Posílení kapacity multidisciplinárního týmu SR Ledovec
2. Ledoveckým rodinným stříbrem za destigmatizaci

NorskyFondy1