Veřejný závazek

 

POSLÁNÍ LEDOVCE

Ledovec vytváří prostředí, které pomáhá lidem zejména s duševním onemocněním
na jejich cestě zotavení.

HODNOTY LEDOVCE

Ledovec staví:

  • na zájmu o člověka a úctě k jeho jedinečnosti,
  • na odvaze a otevřenosti,
  • na svobodě a zodpovědnosti,
  • na profesionalitě a lidské vzájemnosti.

PRINCIPY LEDOVCE

Ledovec uplatňuje přístup oboustranné sociální rehabilitace:

  • tj. jako se snažíme lidem s duševním onemocněním pomoci v začleňování do společnosti, tak se zároveň snažíme působit na společnost a posilovat v ní potenciál otevřenosti „k těm druhým“.

VIZE LEDOVCE

Ledovec buduje a provozuje komunitní multidisciplinární služby pro osoby zejména s duševním onemocněním v Plzeňském kraji a realizuje destigmatizační a vzdělávací projekty vycházející z principu zotavení pro odbornou i laickou veřejnost v celé ČR (www.zotaveni.cz, www.cirkuspaciento.cz, www.pomocnaskola.cz, …).

 

Ledovec je aktivním aktérem v procesu reformy péče o duševní zdraví (www.reformapsychiatrie.cz).

MOTTO LEDOVCE

„Ledovec …většina není vidět“.

 

Vydal: Mgr. Petr Hubínek, ředitel; 15. 1. 2018