Telefonická krizová pomoc Ledovec

 • Kontakt

  Služba telefonické krizové pomoci je pro volající dostupná každý den od 8:00 do 24:00 hodin na telefonních číslech:

  373 034 455
  739 055 555

  E-mailová adresa

  Základní sociální poradenství po internetu nabízíme na emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Kontaktní osoba

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Čeho chceme v telefonické krizové pomoci dosáhnout?

Formou telefonické krizové intervence aktivně usilujeme o stabilizaci psychického stavu uživatelů, přinášíme psychickou podporu, nasloucháme a motivujeme k překonání jejich krize či obtížné životní situace, společně hledáme východiska ze situace, kterou neumí řešit vlastními silami. Kromě telefonického kontaktu nabízíme základní sociální poradenství po internetu.

CÍLE

S čím telefonická krizová pomoc pomůže?

Aby se uživatel ve svojí obtížné, krizové situaci vyznal – získal podporu v tom, že jeho prožitky jsou běžné a normální reakce na neběžnou situaci, aby měl představu a potřebné informace o tom, jak bude svoji situaci řešit a zůstal součástí přirozeného prostředí. Se stabilizací psychického stavu uživatele a zamezením toho, aby se krize prohlubovala. Uvolněním napětí, zastavením se, s nabídnutím přehledu o možnostech, jak může uživatel svoji situaci řešit.

ZÁSADY

Na jakých principech služba telefonická krizová pomoc funguje?

Anonymita a bezpečnost
Službu poskytujeme oboustranně anonymně – nechceme po uživateli, aby nám sděloval svoje identifikační údaje. O kontaktu s uživatelem pořizujeme anonymní záznam. Anonymita telefonického hovoru umožňuje uživateli mluvit bezpečně o svých věcech, projevovat emoce. Pracovník uživateli nesděluje údaje o sobě, ani když to uživatel vyžaduje. Rovněž se nikde neuvádí kontaktní adresa pracoviště Telefonické krizové pomoci, neboť se jedná o službu poskytovanou po telefonu, event. elektronickou poštou v případě základního sociálního poradenství.

Nízkoprahovost
Jsme dostupní pro každého, kdo potřebuje telefonickou krizovou pomoc. Každý den od 8.00 do 24.00 hodin. Telefonních číslech 373 034 455 nebo 739 055 555.

Akceptace potřeb a volby uživatele
Uživateli nasloucháme, reflektujeme jeho situaci a společně nalézáme potřeby uživatele, které je možné hovorem na lince důvěry uspokojit, např.: vyplakat se a tím si ulevit, sdílet smutek po zemřelém, postěžovat si apod.

Respekt k uživateli a jeho názoru
Přistupujeme k uživatelům s respektem k jejich názorům a projevům vlastní vůle. Nevynášíme soudy ani hodnocení uživatele, naopak podporujeme v projevech jeho vlastní vůle a názoru na řešení jeho situace, neboť jsou pro nás základem pro spolupráce s uživatelem na zvládnutí jeho specificky tíživé, krizové situace.

Odbornost
Všichni pracovníci jsou vzdělaní v oboru telefonické krizové intervence a při poskytování služby a řídí Etickým kodexem pracovníka linky důvěry a pracoviště linky důvěry.

PRO KOHO

Komu je telefonická krizová pomoc určena?

Osobám v krizi. Osobám s chronickým duševním onemocněním. Služby poskytujeme každému, kdo se dovolá a považuje svoji situaci za obtížnou, krizovou. Mluví česky nebo se aspoň minimálně česky dorozumí. Službu nemůžeme poskytnout dovolávající se osobě, pokud právě vedeme s další osobou hovor – v daném okamžiku je naplněná kapacita služby. Základní sociální poradenství poskytujeme, kromě telefonu, i prostřednictvím e-mailového kontaktu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – určeno pro osoby, které z nějakého důvodu nemohou využít telefonický kontakt, např. nemluví nebo neslyší.

JAK TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC VYPADÁ (obsah služby)

V přímém rozhovoru poskytujeme uživateli podle jeho individuálních potřeb:

 • Krizovou intervenci
 • Podporu v situacích, které uživatel není schopen zvládnout sám navyklým způsobem.
 • Opakovanou podporu uživatelům, např. lidem osamělým, v chronické krizové situaci, při opakovaném zhoršení psychického stavu apod.
 • Prostor pro ventilaci s aktivním nasloucháním.
 • Základní sociální poradenství. Toto poradenství poskytujeme, kromě telefonu, i prostřednictvím e-mailového kontaktu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – určeno pro osoby, které z nějakého důvodu nemohou využít telefonický kontakt, např. nemluví nebo neslyší.

  * Informace o sociálních a zdravotních službách v plzeňském regionu a kontakty na ně, informace o telefonických krizových službách v celé republice včetně kontaktů.

  * V případě potřeby zprostředkování pomoci záchranného systému – záchranka, policie, hasiči.

KAPACITA

Kolika lidem můžeme poskytnout telefonickou krizovou pomoc?
Kapacita služby je 1 hovor v jeden okamžik.
Celková kapacita služby je 5 000 kontaktů ročně.

ÚHRADA ZA SLUŽBU

Kolik se za telefonickou krizovou pomoc platí?

Služba je poskytována zdarma, resp. pouze za cenu běžného telefonického hovoru dle tarifu volajícího.

DONÁTOŘI – LOGA

Služba je financována z dotací Plzeňského kraje a statutárního města Plzeň.

plzeňský kraj

logo PomahajiciPlzen