Odborné sociální poradenství Ledovec

 • Kontakt

  Adresa

  Odborné sociální poradenství Ledovec
  Karoliny Světlé 13
  323 00 Plzeň

  Mapa

  Telefonní číslo:

  +420 739 054 931

  E-mailová adresa

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Čas poskytování služby

  Po 8:30 - 15:30

  Út 12:30 - 15:30

  St 8:30 - 15:30

  Čt 8:30 - 15:30

  Pá 8:30 - 15:30

  Kontaktní osoba

  Mgr. Jana Fojtíčková, vedoucí služby

  Pracovníci

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Poskytnout informace, rady a praktickou pomoc lidem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním (a jim blízkým osobám) v plzeňském regionu tak, aby mohli řešit svou situaci s maximální mírou samostatnosti a v běžných podmínkách společnosti. 

CÍLOVÁ SKUPINA

Poradenství je poskytováno lidem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním starším 16 let a lidem, kteří mají ve svém okolí osobu s duševním onemocněním a v této souvislosti potřebují poradenství.

CÍLE SLUŽBY

 • uživatel má relevantní informace a rady a ví, jak je využít pro řešení své situace;

 • uživatel ví, jak uplatňovat vlastní práva a nároky – tzn. uživatel je informovaný o tom, jaká jsou jeho práva a nároky, jak se domoci jejich uplatnění a v případě potřeby ví, kam se obrátit o pomoc při jejich uplatňování;

 • uživatel zná veřejná místa a služby, které jsou dostupné v daném místě pro řešení jeho situace.

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • poradenství lze poskytnout telefonicky nebo osobně v místě poskytování služby (viz dále); službu je možné kontaktovat také mailem;

 • službu lze využít i bez předchozího objednání (v určených časech, viz dále);

 • službu lze využívat i opakovaně.

Sociální služba Poradenství Ledovec je zajišťována poskytováním základního poradenství a poskytováním tzv. základních činností stanovených zákonem č. 108/2006 Sb. (§ 46) a upřesněných vyhláškou č. 505/2006 Sb. (§ 12).

Příklad nabízené podpory odborného sociálního poradenství:

- předání informací a rad a pomoc při jejich využití v denním životě (například informace o sociálních dávkách, podání žádosti o invalidní důchod, hledání, vhodného zaměstnání)

- podpora v uplatňování vlastních práv a svobod

- informace o tom, kam se obrátit o další pomoc (sociální, právní, psychoterapeutickou, zdravotní)

- seznámení s dalšími navazujícími službami a aktivitami

- poskytování informací o problematice duševních onemocnění

DOKUMENTACE SLUŽBY

 • o průběhu poskytnuté služby je vždy veden písemný záznam – uživatelé mají možnost nahlédnutí do tohoto záznamu;
 • díky anonymnímu poskytování služby není zpravidla nutné shromažďovat osobní údaje uživatelů.

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ

Uživatelé služby odborné sociální poradenství si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování poradenství. Stížnosti mohou podávat písemně i ústně a také anonymně. Pro podání a vyřizování stížností si mohou zvolit zástupce. Stížnosti mohou být zaslány poštou, e-mailem, mohou být předány pracovníkovi nebo vhozeny do poštovní schránky nebo vhozeny do schránky „Přání a stížnosti“ umístěné ve vstupní místnosti poradenského centra. Stížnosti jsou vyřizovány ve lhůtě 30 dnů. 

KAPACITA

Okamžitá kapacita je 2 konzultace.

ÚHRADA ZA SLUŽBU

Služba je poskytována bezplatně.

DONÁTOŘI

Služba je financována z dotace Plzeňského kraje, statutárního města Plzeň, městského obvodu Plzeň 3 a městského obvodu Plzeň 4.

 

plzeňský kraj

2300507 Logo Pomahajici Plzen OSS Anotace

umo 3

 

logo UMO 4