Odborné sociální poradenství Ledovec

 • Kontakt

  Adresa

  Odborné sociální poradenství Ledovec
  Karoliny Světlé 13
  323 00 Plzeň

  Mapa

  Telefonní čísla

  pevná linka: 377 429 616 
  mobilní telefon:  739 054 931

  E-mailová adresa

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Čas poskytování služby

  Pondělí: 8:30 – 16:00 (bez objednání) 16:00 – 17:00 (dle domluvy)

  Úterý: 8:00 – 17:00 (dle domluvy)

  Středa: 8:30 – 16:00 (bez objednání) 

  Čtvrtek: 8:00 -15:00 (dle domluvy)

  Pátek: 8:30 – 14:00 (bez objednání) 14:00 - 15:00 (dle domluvy)

  Kontaktní osoba

  Mgr. Jana Fojtíčková, vedoucí služby

  Pracovníci

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Podporovat lidi s duševním onemocněním (případně lidi v riziku vzniku duševního onemocnění) na jejich cestě zotavení. Spolupráce je zaměřena na podporu rozvoje jejich schopností a dovedností důležitých pro kvalitní a smysluplný život v běžných podmínkách. 

Cílem služby je:

 • uživatel má schopnosti a dovednosti, které mu umožní žít kvalitní a smysluplný život;

 • uživatel rozpoznává projevy své nemoci, umí s nimi zacházet, posílí svou zdravou stránku a získá schopnost žít s nemocí kvalitním a smysluplným způsobem života; 

 • uživatel se zorientuje v dostupných zdrojích pomoci (běžné sociální kontakty) a umí je využít.

KONKRÉTNÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY

 • vymezení věkem  - služba POR je určena lidem starším 18-ti let (v případě poskytování poradenství v oblasti vzdělávání je určena lidem starším 16-ti let). 

 • vymezení typem nepříznivé sociální situace - služba je určena lidem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, kteří v důsledku této zkušenosti potřebují pro řešení své situace získat informace, rady, příp. podporu při praktické realizaci rad. Služba je dále poskytována lidem, kteří mají ve svém okolí osobu s duševním onemocněním a v této souvislosti potřebují poradenství. 

ZÁSADY

 • Individuální přístup – podporu a její míru přizpůsobujeme konkrétním potřebám, přáním, schopnostem a situaci klienta.

 • Respektování klienta – během služby se s klientem potkáváme jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby. Máme o klienta zájem jako o člověka, pomáháme mu hledat další smysluplné role v jeho životě.

 • Důraz na klientovy schopnosti a silné stránky – snažíme se posílit klientovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti, nacházet a posilovat jeho silné stránky.

 • Využití běžných zdrojů společnosti – s klientem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené vztahové sítě, aktivně a se souhlasem klienta je zapojujeme do spolupráce.

 • Týmový přístup – při spolupráci s klientem vystupujeme a pracujeme jako tým, sdílíme spolupráci s klientem. Klient zná více pracovníků služby, v případě potřeby zapojujeme do spolupráce s klientem více pracovníků.

 • Recovery přístup – podpora toho, aby klient žil i přes svá omezení způsobená nemocí spokojený, nadějeplný a přínosný život.

 • Asertivní přístup – aktivně kontaktujeme a nabízíme spolupráci člověku, který se necítí dobře a který si (přes projevy své nemoci) neříká o pomoc.  

 • Dobrovolnost – je pro nás důležitá vůle daného člověka, jeho přání a cíle, na kterých chce s námi spolupracovat, veškerá spolupráce je dobrovolná, neposkytujeme žádné služby proti jeho vůli. 

 • Regionalita – služba je poskytována v rámci celého vymezeného území (regionu), tj. SR nezajišťuje terénní formu služby mimo vymezené území. Tento princip se projevuje také v úsilí aktivně mapovat a jednat s ostatními sociálními partnery (poskytovatelé sociálních služeb, úřady, zdravotnictví aj.) v rámci regionu.

PRO KOHO

Pro lidi s duševním onemocněním (případně lidem v riziku vzniku duševního onemocnění) starším18 let, v odůvodněných případech i lidem od 16 let věku.

Služba je určena především lidem s duševním onemocněním z okruhů psychotických a afektivních onemocnění. 

Služba je zaměřena na spolupráci s lidmi, jimž jejich duševní onemocnění neumožňuje žít kvalitní a smysluplný život.

CO DĚLÁME A JAKÝM ZPŮSOBEM

Poradenství lze poskytnout telefonicky nebo osobně v místě poskytování služby (či na jiném sjednaném místě) – výběr možnosti vychází z potřeb a přání uživatele.

Službu lze kontaktovat také mailem, a to pro objednání termínu osobní konzultace nebo pro poskytnutí základního poradenství.

Službu lze využít opakovaně.

Službu lze využít i bez předchozího objednání (v určených časech)

Služba může být poskytována anonymně

Poradenství je poskytováno následujícími způsoby:

Podání Informace

Obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na danou situaci. Informace nenabízí možnosti řešení.

Příklady: číslo právní normy; odkazující informace (kontaktní údaje o jiných institucích); znění vybraného paragrafu zákona; zjištění, zda určitá právní norma je platná

Podání rady

Rada vychází z konkrétní situace uživatele. Nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení. Je orientovaná na řešení konkrétní nepříznivé situace daného uživatele.

Příklad: uživatel zvažuje podání žádosti o invalidní důchod, poradce nabízí různé varianty a společně zvažují výhody a nevýhody možných řešení, včetně širšího kontextu jejich dopadu na uživatelovu situaci.

Poskytnutí pomoci

Jedná se o pomoc s praktickými kroky pro řešení uživatelovy situace. Pomoc probíhá buď v prostorách Ledovce, nebo formou doprovodu na místa dalšího jednání ve prospěch řešení situace.

Příklady: vyplňování formulářů; pomoc s psaním písemností a podání; konzultace věcné správnosti různých písemností; vysvětlování obsahu dokumentů; zprostředkování pomoci u dalších institucí (telefonování, e-mail); doprovod na další instituce, podpora při jednání s těmito institucemi

KAPACITA

Okamžitá kapacita je 1 konzultace.

ÚHRADA ZA SLUŽBU

Služba je poskytována bezplatně.

DONÁTOŘI - LOGA

Služba je financována z dotace Plzeňského kraje, městské části Plzeň 3 a z darů individuálních dárců.