Odborné sociální poradenství Ledovec

 • Kontakt

  Adresa

  Poradenské centrum Ledovec
  Karoliny Světlé 13
  323 00 Plzeň

  Mapa

  Telefonní čísla

  pevná linka: 377 429 616
  mobilní telefon: 739 054 931

  E-mailová adresa

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  v případě poradenství v oblasti vzdělávání můžete použít přímý e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

  Kdy vám poradíme?

  Pondělí:    8:30 – 12:30 (bez objednání)    13:00 – 17:00 (dle domluvy)

  Úterý:        8:30 – 12:30 (dle domluvy)    13:00 – 17:00 (dle domluvy)

  Středa:      8:30 – 12:30 (dle domluvy)    13:00 – 17:00 (bez objednání)

  Čtvrtek:     8:30 – 12:30 (dle domluvy)    13:00 – 17:00 (dle domluvy)

  Pátek:       8:30 – 12:30 (dle domluvy)    13:00 – 17:00 (dle domluvy)

   

  Dne 28. 7. bude z důvodu školení otevřeno jen 12:30 - 14:30.

   

  Kontaktní osoba

  Mgr. Jana Fojtíčková, vedoucí služby

  Pracovníci

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Poskytnout informace, rady a praktickou pomoc lidem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním (a jim blízkým osobám) v plzeňském regionu tak, aby mohli řešit svoji situaci s maximální mírou samostatnosti a v běžných podmínkách společnosti. 

CÍLE

Cílem služby je:

 • uživatel má potřebné informace a rady a ví, jak je využít pro řešení své situace;
 • uživatel ví, jak uplatňovat vlastní práva a nároky – tzn. uživatel je informovaný o tom, jaká jsou jeho práva a nároky, jak se domoci jejich uplatnění a v případě potřeby ví, kam se obrátit o pomoc při jejich uplatňování;
 • uživatel zná veřejná místa a služby, které jsou dostupné v daném místě pro řešení jeho situace.

ZÁSADY

individuální přístup – podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele;

partnerský přístup – během poskytování služby s uživatelem pracujeme jako s rovnocenným partnerem, s ohledem na jeho individuální potřeby;

důraz na uživatelovy možnosti – snažíme se posilovat uživatelovu samostatnost v běžných podmínkách a podpořit při tom jeho vlastní možnosti a zdroje;

využití běžných zdrojů společnosti – s uživatelem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a využíváme možností nabídek běžně dostupných služeb. 

PRO KOHO

Poradenství Ledovec je poskytováno lidem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním starším 18-ti let (v případě poradenství v oblasti vzdělávání lidem starším 16-ti let) a lidem, kteří mají ve svém okolí osobu s duševním onemocněním a v této souvislosti potřebují poradenství.

CO DĚLÁME A JAKÝM ZPŮSOBEM

Poradenství Ledovec je zpravidla poskytováno krátkodobě – v rámci jedné (dvou) konzultací. V případě potřeby může být poskytováno dlouhodoběji. 

Poradenství lze poskytnout telefonicky nebo osobně v místě poskytování služby (či na jiném sjednaném místě) – výběr možnosti vychází z potřeb a přání uživatele.

Službu lze kontaktovat také mailem, a to pro objednání termínu osobní konzultace nebo pro poskytnutí základního poradenství.

Službu lze využít opakovaně.

Službu lze využít i bez předchozího objednání (v určených časech)

Služba může být poskytována anonymně

Poradenství je poskytováno následujícími způsoby:

Podání Informace

Obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na danou situaci. Informace nenabízí možnosti řešení.

Příklady: číslo právní normy; odkazující informace (kontaktní údaje o jiných institucích); znění vybraného paragrafu zákona; zjištění, zda určitá právní norma je platná

Podání rady

Rada vychází z konkrétní situace uživatele. Nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení. Je orientovaná na řešení konkrétní nepříznivé situace daného uživatele.

Příklad: uživatel zvažuje podání žádosti o invalidní důchod, poradce nabízí různé varianty a společně zvažují výhody a nevýhody možných řešení, včetně širšího kontextu jejich dopadu na uživatelovu situaci.

Poskytnutí pomoci

Jedná se o pomoc s praktickými kroky pro řešení uživatelovy situace. Pomoc probíhá buď v prostorách Ledovce, nebo formou doprovodu na místa dalšího jednání ve prospěch řešení situace.

Příklady: vyplňování formulářů; pomoc s psaním písemností a podání; konzultace věcné správnosti různých písemností; vysvětlování obsahu dokumentů; zprostředkování pomoci u dalších institucí (telefonování, e-mail); doprovod na další instituce, podpora při jednání s těmito institucemi

KAPACITA

Okamžitá kapacita je 1 konzultace.

ÚHRADA ZA SLUŽBU

Služba je poskytována bezplatně.

DONÁTOŘI - LOGA

Služba je financována z dotace Plzeňského kraje, městské části Plzeň 3 a z darů individuálních dárců.