Starosta města Klatovy slavnostně otevřel CDZ Klatovy

Přestože CDZ Klatovy oficiálně funguje od 1. 1. 2021, první "slavnostní otevření" proběhlo 16. února, kdy pásku, na Ledovci tradičně podélně, přestřihl starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr. Vzhledem k nepříznivé situaci okolo koronaviru jsme se rozhodli, že budeme mít slavnostních otevření více. Těšíme se třeba na paní hejtmanku, která též přislíbila zájem CDZ "otevřít". Rádi si to užijeme víckát!

Uvnitř článku naleznete tiskovou zprávu ke spuštění CDZ a také fotogalerii z návštěvy pana starosty. 

 Lidé s duševním onemocněním, kteří žijí v regionu Klatovy, Domažlice nebo Horšovský Týn, mohou nově využívat služeb Centra duševního zdraví. Jde o druhé zařízení v Plzeňském kraji, které Ledovec spouští a to opět ve spolupráci s Psychiatrie-ambulance s.r.o. Pomoc je poskytována v prostorách Centra a především terénní formou prostřednictvím multidisciplinárního týmu, ve kterém pracuje psychiatr, psycholog, psychiatrické či všeobecné sestry a sociální pracovníci. Jedná se o dlouho chybějící prvek, který propojuje zdravotní a sociální služby. Centrum nabízí služby zejména lidem s vážným duševním onemocněním, kteří potřebují pravidelně podporu v oblasti zdraví i v dalších oblastech každodenního života.

 

Přestože se na provozu centra podílí dva subjekty, pracovníci tvoří jeden tým a vzájemně se doplňují. „Díky tomu můžeme s klientem v jednu chvíli spolupracovat při zvládání projevů nemoci, s medikací i případných doprovodných zdravotních komplikacích a zároveň řešit, co jej tíží v běžném životě. Může to být podpora v každodenních záležitostech, jak si uvařit, utřídit finanční záležitosti, jak naložit s volným časem, hledat pracovní uplatnění nebo pomoci ve vztazích s rodinou. Hlavní je pro nás spokojenost člověka s vlastním životem, přestože má nějaké duševní onemocnění,“ uvádí konkrétní možnosti podpory odborná vedoucí týmu Drahomíra Franzová.

Centrum má veškeré zázemí na adrese Pod nemocnicí 789 v budově bývalé polikliniky, kde Ledovec již dlouhodobě provozuje své služby. Zde jsou k dispozici ordinace psychiatra a psychologa, konzultační místnosti i společná kancelář celého týmu. Hlavní váha však stojí na poskytování podpory v terénu. „Smyslem centra duševního zdraví je pracovat s lidmi co nejvíce tam, kde žijí a jsou doma“ vysvětluje Drahomíra Franzová.

Podpora týmu z centra duševního zdraví může také v některých případech pomoci předejít takovému zhoršení zdravotního stavu, které by si vyžádalo hospitalizaci.

V rámci péče o člověka s duševním onemocněním je významná role CDZ především v obdobích, kdy dochází k dekompenzaci psychického stavu a CDZ je schopno, díky multidisciplinárnímu týmu, velmi rychle zajistit intenzivnější podporu, kontrolu, celkový monitoring v ambulanci, ale především i v domácím prostředí pacienta. Tím se někdy podaří zvládnout zhoršení duševního stavu bez nutnosti akutní hospitalizace. Dalším ”rizikovým, křehkým” obdobím je přechod pacienta z hospitalizace do ambulantní péče, domácího prostředí. Je to často období vyrovnávání se s onemocněním, jeho dopady na život, práci, vztahy, celkové fungování. Obtížné období pro nemocného i jeho blízké. A právě v tomto období je multidisciplinární tým CDZ schopen podchytit, podpořit, konkrétně pomoci klientovi i jeho blízkým. Tedy provést jej i jeho blízké obdobím adaptace, prozkoumání dalších možností, řešením aktuálních sociálně zdravotních dopadů, nebo naopak zmapování rizik a možnosti prevence. CDZ vidím jako logický mezičlánek (psychiatrická ambulance – hospitalizace) v rámci širší péče o duševně nemocné“ vysvětluje psychiatrička CDZ Viola Chvalová, která byla pro práci v klatovském CDZ uvolněna Psychiatrickou nemocnicí v Dobřanech.

Centrum duševního zdraví nemá být konkurencí v současném systému péče, ale má ho doplňovat, aby lidé s vážným duševním onemocněním nezůstávali v nemocnicích déle, než je nutné. „Neznamená to, že by najednou nebyly hospitalizace úplně potřeba, ale jsme schopni ve spolupráci s akutní péčí klienta provést nástupem na hospitalizaci, jejím průběhem a především nejnáročnější částí návratu zpět domů. Tím, že má člověk stále kontakt s týmem a intenzivnější podporu po hospitalizaci, než bylo dosud možné a běžné, lze zkrátit celkovou délku hospitalizace na nejnutnější dobu překonání akutní fáze onemocnění,“ dodává doktorka Sýkorová.

Přestože Centrum duševního zdraví Klatovy funguje již od 1. ledna, na slavnostní otevření teprve čeká. Otevření však nejspíš neproběhne, tak jak by si pracovníci a podporovatelé Centra přáli. „Nyní čekáme jak se vyvine epidemiologická situace, ale vypadá to, že slavnostní otevření ve větším počtu lidí nebude v dohledné době možné. Otevření budeme tedy zřejmě dělit do více menších setkání. První kdo přijal naše pozvání je pan Rudolf Salvetr, starosta Klatov a Centrum tak zřejmě 16.2.2021 slavnostně otevře." dodává k otevření pracovník managementu CDZ Klatovy Mgr. Lukáš Eisenvort.

 

Centra duševního zdraví jsou novým prvkem péče o lidi s duševním onemocněním. V rámci Reformy psychiatrické péče v ČR (www.reformapsychiatrie.cz) jejich pilotní provoz platí Ministerstvo zdravotnictví ČR z prostředků Evropské unie - Evropského sociálního fondu. 

Klatovské centrum je součástí projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, který je poslední vlnou předchozí podpory CDZ I a II, které dohromady má umožnit do roku 2022 vznik celkem 30 zařízením. Z projektu je hrazeno prvních 18 měsíců pilotního provozu (www.cdz-klatovy.cz).

logo esfmzcr