Aby chodili žáci i učitelé do školy rádi

Od 13. do 20. února 2024 proběhne po celé republice „Týden pro wellbeing ve škole“, iniciativa, která upozorňuje na myšlenku, že wellbeing není jen příjemnou nadstavbou vzdělávání, ale zcela zásadním principem, bez kterého nemáme šanci dosáhnout významného zlepšení v oblasti duševního zdraví ani v oblasti vzdělávacích výsledků studujících.

Ledovec má v oblasti preventivních programů pro pedagogy a studenty velkou zkušenost, rád se proto k této akci připojuje.

Pro začátek možná trochu teorie, co to vlastně wellbeing je? Nejčastěji se můžeme setkat s definicí, že jde o pocit pohody (nejen duševní), pohodlí, štěstí apod., stav, který navozuje podporující, podnětné a bezpečné prostředí, které nám umožňuje rozvíjet vlastní potenciál, zvládat stres a zároveň žít spolu s ostatními spokojený život. Zároveň si ale každý může pod tyto pojmy dosadit něco svého, pro každého z nás znamená pojem pohodlí něco jiného, štěstí něco jiného… Wellbeing je tedy něco, co můžeme vnímat velmi individuálně.

Lze na něj pohlížet z různých úhlů, přispívat různými způsoby (svoji roli hraje vzhled našeho okolí a jeho technické bezpečí, dobré sociální vztahy, náš fyzický stav apod.), a nikoho asi nepřekvapí, že Ledovec na to jde hlavně přes duševní zdraví a pohodu.

Chceme svojí troškou do mlýna přispět k tomu, aby žáci i učitelé chodili do školy rádi a cítili se tam co nejlépe. Tým preventivních programů pro školy oslovuje studenty i pedagogy prostřednictvím seminářů, které chtějí přispět k pocitu wellbeingu nejen na školách, ale v celém životě každého z účastníků.

Semináře Blázníš? No a! se věnují problematice duševních onemocnění/potíží/zdraví, zvyšují kompetence a znalosti účastníků v dané oblasti, umožňují učitelům a žákům sdílet své prožitky a myšlenky. Věříme, že tímto mohou přispívat k větší pohodě jednotlivců i lepšímu klimatu ve třídě.

Oproti tomu Psychohygienický balíček je seminář zaměřený na praktický nácvik technik, které přispívají k psychické pohodě a odolnosti.

Pojďme se více zastavit u pojmu psychohygiena. Můžeme se setkat také s termínem duševní hygiena nebo sebepéče a jedná se o soubor technik a aktivit umožňujících zklidnit naši mysl, zvládat stres, lépe plánovat a stanovovat si cíle, uvědomit si své hodnoty apod. Jsme přesvědčeni, že tak, jak se věnujeme hygieně našeho těla, je důležité se věnovat i hygieně psychické, protože v dnešní době stále roste tlak a nároky na člověka, doba je hektická, ze všech stran se na nás valí negativní informace. Proto považujeme za důležité o sebe pečovat.

Jednu z technik, které učíme na semináři o psychohygieně a která nám může pomoci zvládnout náročné situace, si můžete nyní vyzkoušet společně s námi. Jedná se o techniku „Odpadkový koš“.

Jak na to:

Nejdříve si v klidu přečtěte instrukce až do konce, pak se teprve pusťte do praktického nácviku.

Představte si svou hlavu jako odpadkový koš. Je plný všeho, co jste dnes zažili, dělali, slyšeli, cítili, co vás napadlo. Každý pocit, myšlenka i zážitek jsou na jednom zmuchlaném kousku papíru. V koši to šustí, jak je tam toho hodně. Předkloňte se, zapérujte v kolenou a koš pořádně vysypejte. Třese se hlava, možná i celé tělo. Třeste košem, dokud není docela prázdný.

Pozor:

Třesení hlavou v předklonu neprovádějte déle než minutu kvůli možné závrati. Před narovnáním do vzpřímené polohy dopřejte hlavě a tekutinám v těle stabilizaci v rovném předklonu.

K čemu je tato technika?

Při třesení naše tělo uvolňuje napětí, stres a traumata, která se v něm ukládají, a zklidňuje náš nervový systém. Zvířata ve volné přírodě stres v těle, způsobený například útokem predátora, ihned po pominutí situace vyběhají, fyzicky odstraní z těla ven, napětí tak v sobě neukládají, my však tuto možnost často nemáme, nebo opomíjíme a stres se nám v těle hromadí.

Tipy:

Můžete vyzkoušet třesení či klepání různých částí těla a v různých formách – vyklepat ruce, zaskákat si, proběhnout se apod.

Některé z „papírků“ ve vaší hlavě mohou být důležité. Před „vysypáním koše“ si je zapište na skutečný papír, abyste se k nim později mohli vrátit.

Techniku doporučujeme natrénovat v době, kdy se cítíte dobře a máte čas, abyste je pak automaticky mohli použít v čase nepohody.

 

Martina Váňová, koordinátorka ledoveckých preventivních programů pro školy
Přehled všech preventivních programů, které Ledovec nabízí pro studenty i pedagogy najdete na našich stránkách ZDE.
Více k tématu wellbeingu na školách najdete na wellbeingveskole.cz.