Dny pro duševní zdraví 2021

Zveme Vás na Dny pro duševní zdraví!  V termínu od 16. září do 15. října proběhnou na různých místech v Plzni a Klatovech přednášky, besedy nebo zážitkové dílny, které doplní hudební koncerty a divadlo. Jsou součástí republikové kampaně Týdny pro duševní zdraví, která sdružuje akce pořádané při příležitosti Mezinárodního dne duševního zdraví, který připadá každoročně na 10. října. 

Jak se dostat k lidem? Poradní kruh

20. září od 18:00, Doudlevecká 31, (prostor kavárna Církve bratrské), Plzeň

Mnoho z nás se nachází na cestě k úzdravě ze závislosti nebo z duševní nemoci. Proces zotavení a uzdravování probíhá ruku v ruce s tím, jaké máme vztahy s druhými. Když jsme sami, zůstáváme na okraji a proces úzdravy stagnuje. Setkání v Poradním kruhu je pro všechny, kteří chtějí sdílet nebo společně hledat možnosti, jak vztahy navazovat, udržovat a pečovat o ně. Setkání se odehraje formou Poradního kruhu, ve kterém může promluvit a být slyšen každý.

(provází Michal Slivka a Petr Hrouzek)

 

Z Ulice do Káčka a dál…

21. září od 17:00, Papírna

Jak různě lze vnímat služby snižování rizik (Harm Reduction)?. Otevřená panelová diskuse kolegů z nízkoprahových adiktologických služeb přístupná nejširší veřejnosti, pod záštitou Kontaktního centra CPPT, o.p.s. a Terénního programu Spolku Ulice Plzeň. (provází Radek Chocholatý a Kristýna Karpíšková)

Beseda moje jméno není diagnóza
21. září od 18:30, Papírna
Beseda s lidmi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním představí jejich vlastní cesty zotavení i problém stigmatizace, nabídne prostor k otázkám a diskuzi.

Koncert Zuby nehty

21. září od 21:00, Papírna

https://www.zubynehty.cz/

Další program ještě stále přidáváme a naleznete jej na www.TDZ.cz