Seminář Blázníš? No a! Blázníš? No a! je projektový den o duševním zdraví, který trvá šest hodin a během tří…
Seminář Blázníš? No a! pro pedagogy Seminář v rozsahu 12 hodin (preferujeme model 2x6 hodin, ale je možné i v modelu 4x3…
Pro studenty i pedagogy nabízíme dva druhy seminářů:    Blážníš? No a! a Psychohygienický balíček. Blázníš? No a! je celorepublikový…