Nabízíme nový kurz: Jak peerovat a nekopírovat?

Akreditovaný kurz "Jak peerovat a nekopírovat?" je praktický seminář pro sociální (terénní, ambulantní i pobytové) služby zejména pro lidi s duševním onemocněním, které zavádějí nebo plánují zapojit v rámci své služby peer konzultanta.

Zapojování peer pracovníků (tzn. lidí, kteří mají s duševním onemocněním vlastní zkušenost) do poskytování služeb je celoevropský trend. 

Seminář popisuje fenomén peerství a jeho rozvoj v ČR, specifikuje roli a místo peer konzultanta v týmu, jeho kompetence i specifika spolupráce celého týmu s ním. Rozlišuje typy peerské práce, pojmenovává základní hodnoty, na nichž práce peerů stojí. Na semináři bude vždy přítomný peer pracovník/pracovníci, a to buď již v organizaci pracující, nebo někdo z peerů Ledovce. Část semináře je věnována modelování praktického zapojení peera v konkrétní službě, ve které seminář poskytujeme.

Seminář je opřen o více než desetiletou zkušenost zapojování peer pracovníků do služeb v organizaci Ledovec, o zkušenosti ze setkání s peery z celé ČR a z návštěv služeb, kde jsou peer pracovníci zapojeni ve více než desítce západoevropských zemí.

Lektor kurzu: Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček

Více k podmínkám a ceně naleznete na www.pomocnaskola.cz.