Přijďte se seznámit s naším Centrem duševního zdraví v Klatovech

Přijměte srdečné pozvání na Den otevřených dveří našeho Centra duševního zdraví Klatovy, který se uskuteční ve středu 15. května 2024 od 14 do 17 hodin na naší nové adrese Maxima Gorkého 800, Klatovy.

Provedeme vás Centrem a povíme něco o jeho činnosti a nabízených službách. U kávy a drobného občerstvení bude příležitost také k neformálnímu setkání s pracovníky.

Těšíme se na viděnou!

DOD Klatovy plakát png