Ve Sbírce potravin se nám podařilo vybrat přes 450 kg!

Jarní kolo celorepublikové Sbírky potravin je za námi. Uskutečnilo se v sobotu 13. dubna 2024. Díky vám dárcům a našim ledoveckým dobrovolníkům se v plzeňském Lidlu (Gerská) podařilo vybrat 450,7 kg trvanlivých potravin a drogerie. Moc všem děkujeme!

Vybrané potraviny a drogerie putují prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s tělesným postižením nebo duševním onemocněním.

Celkově se ve sbírce darovalo 467 tun potravin a drogerie. 

Těšíme se zase na podzim!