Posílení terénní dostupnosti služeb Sociální rehabilitace Ledovec v Plzeňském kraji

Projekt Posílení terénní dostupnosti služeb Sociální rehabilitace Ledovec v Plzeňském kraji, č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_019/0007674 je financován z prostředků EU, a to prostřednictvím Národního plánu obnovy.

V rámci projektu dojde k pořízení dvou nízkoemisních vozidel. Účelem je vybavení dvou týmů sociální rehabilitace Ledovec, působících v rámci Center duševního zdraví (CDZ) v Plzni a Klatovech, elektromobilem pro oblast města Plzně a okolí a vozem s hybridním pohonem pro spádovou oblast CDZ Klatovy (Klatovsko, Domažlicko, Horšovsko-Týnsko). Vozy poskytnou týmům větší pružnost v reakcích na potřeby svých klientů, zejm. při poskytování služeb v terénu, tj. v běžném prostředí klienta.

Cíl projektu:

Prostřednictvím zvýšení počtu vozidel (nákupem 2 nízkoemisních vozidel), která mohou pružně používat všichni členové týmů CDZ:

- posílit efektivitu práce a zvýšit % terénní kapacity sociální části týmu CDZ Plzeň při stávajícím stavu zaměstnanců

- umožnit nárůst počtu pracovníků týmů CDZ dle standardů a zajistit technické prostředky pro výkon terénní práce

- zvýšit kapacitu terénní formy služby sociální rehabilitace

- zvýšit reakceschopnost týmů - zkrátit čas strávený cestou a mezi schůzkami, umožnit přímý, na veř. dopravě nezávislý přejezd mezi lokalitami; více členů týmu v terénu najednou nezávisle na veřejné dopravě nebo na sobě vzájemně

- snížit ekologickou stopu organizace, zejm. vzniklou provozem vozidel terénních služeb

- snížit náklady na provoz vozidel

Období realizace projektu: 1. 3. 2023 - 31. 12. 2023

Provoz vozidel: od 1.1.2024