Máme nový kurz!

Cimrmanovo "aby to bylo jako ze života" v sociálních službách, tak se jmenuje náš nový kurz, jehož tématem je deinstitucionalizace českých sociálních služeb. Kurzům Jazyk profesionálního pomáhání a Welcoming jako podstatná dimenze služby byla prodloužena akreditace.

Seminář "Cimrmanovo "aby to bylo jako ze života" v sociálních službách" je praktický seminář, který provází účastníky procesem ROZPOZNÁNÍ a SNÍŽENÍ institucionálních, byrokratizujících a jinak odcizujících prvků při poskytování (zejména pobytových, ale také ambulantních) sociálních služeb. Nastavuje citlivost pro pojmenování nevhodných formalistních prvků při poskytování služeb jednak v prostředí, ve kterém se služby poskytují, dále v rolích, které si pracovníci přisvojují a které nabízejí/vnucují uživatelům, a do třetice v jazyce, který se ve službě používá (resp. i obecněji v tom, "o čem se ve službě mluví"). Mapování stavu v těchto jednotlivých dimenzích se věnujeme formou praktických cvičení. V druhé části semináře věnujeme prostor také (pře)modelování sociální služby tak, aby byla méně institucionalizovaná a více zaměřená na potřeby klienta jako lidské bytosti. Inspirujeme se přitom Cimrmanovým mottem "aby to bylo jako ze života".
Seminář je opřen o dvacetiletou zkušenost budování služeb v organizaci Ledovec a o zkušenosti z návštěv pobytových zařízení jak v ČR tak ve více než desítce západoevropských zemí.

Prodloužili jsme rovněž akreditace našim úspěšným kurzům Jazyk profesionálního pomáhání a Welcoming jako podstatná dimenze služby.

Objednávejte si, nějaké podzimní termíny ještě máme volné!

Více informací na stránkách pomocnaskola.cz.