Ocenili jsme zaměstnavatele, kteří ve své firmě dávají stejnou šanci lidem se zdravotním znevýhodněním

31. května 2023 byli na plzeňské radnici vyhlášeni vítězové soutěže Stejná šance - zaměstnavatel roku 2023 v Plzeňském kraji. Celorepubliková soutěž má za cíl ocenit zaměstnavatele, kteří se snaží o rovné příležitosti pro všechny uchazeče o práci, bez ohledu na jejich zdravotní znevýhodnění. V Plzeňském kraji soutěž vyhlásil Ledovec, pod záštitou hejtmana Rudolfa Špotáka. Vítězem soutěže se stala firma Konplan, s.r.o.

Vítězem soutěže se stala firma Konplan, s.r.o., která se specializuje na řešení výrobních linek pro nápoje a tekuté potraviny. Jedná se o nadnárodní firmu, která pro plzeňské pracoviště vědomě a aktivně hledala spoluzaměstnance se znevýhodněním. Veškeré prostory již dříve připravovala jako stoprocentně bezbariérové. „Bylo hned patrné, že spolupracovník se znevýhodněním má ve firmě pozici na základě svých dovedností, a ne na základě svého znevýhodnění,“ dodává Martin Fojtíček, člen hodnotící komise soutěže.

Výhra v soutěži je pro nás obrovská čest. Přesto je naším přáním, aby se o některých věcech nemuselo tolik mluvit a jednoduše jsme je dělali, protože je to zkrátka normální a navíc přínosné a inspirující pro všechny zúčastněné . V našich řadách přivítáme rádi kohokoli, kdo má chuť podílet se na budoucnosti nápojového průmyslu. Zároveň velmi dbáme na to, aby se u nás kolegyně a kolegové cítili příjemně a mohli rozvíjet své schopnosti, a to bez ohledu na jejich případné zdravotní znevýhodnění,“ říká Marie Halušitzová, HR Manažerka vítězné firmy.

Druhé místo obsadila firma by wood.store, s.r.o., která vyrábí nábytek na míru. Jedná se o malou rodinnou firmu z Klatovska, která přestože nemá povinnost pracovníky se znevýhodněním zaměstnávat, tak činí, a to velmi vstřícně. Přizpůsobení se jejich potřebám znamenalo pro zaměstnavatele i zásah do technologických procesů ve výrobě.

Třetí místo obsadila IT firma Eurosoftware, s.r.o., která se zabývá vývojem aplikací pro mezinárodní obchodní řetězce po celém světě. Jedná se o velkou firmu, v níž je přizpůsobení pracovních podmínek pro pracovníky se znevýhodněním aktivní výzvou. Dokáže tvořivě upravit technické zázemí, ale i další činitele, které působí na spokojenost zaměstnance v jeho specifických potřebách.

Výstřižek

Veřejnost do desátého kola soutěže zaslala dohromady dvacet sedm nominací z celého Plzeňského kraje. Podmínky pro zařazení do soutěže pak naplnilo osm firem, z nichž byli vybráni tři výherci. Porota složena ze zástupců města Plzně, města Klatovy, úřadu práce, lidí se zdravotním znevýhodněním a zaměstnavatelů hodnotila nejen to, jaké pracovní podmínky byl zaměstnavatel ochotný pro pracovníky se zdravotním znevýhodněním upravit, ale i její celkový přístup k zaměstnávání.

„Možnost plnohodnotného pracovního uplatnění je pro lidi s jakýmkoli zdravotním znevýhodněním velmi důležitá pro plné začlenění do společnosti. Je to jednoznačná zkušenost Ledovce z dlouhodobé podpory zotavení lidí s duševním onemocněním. Soutěž Stejná šance v Plzeňském kraji ukázala, že jsou zde zaměstnavatelé, kteří berou lidi se zdravotním znevýhodněním jako samozřejmou součást pracovního trhu. Uvědomují si příležitosti využít jejich plný potenciál, který obohatí i firmu samotnou. To ukázali v hodnocených odpovědích všichni zaměstnavatelé. Vyhrát mohl jen jeden, ale velké díky a uznání si zaslouží všichni,“ uzavírá soutěž Petr Moravec, ředitel Ledovce.

Soutěž pořádá od roku 2004 organizace Rytmus - od klienta k občanovi, která podporuje lidi se zdravotním postižením (zejména mentálním) v aktivním začleňování do života.