Hlasujte pro Ledovec a pomozte nám vyhrát!

Podpořte nás svým hlasem v boji o divokou kartu, která nás může poslat do finále programu ČSOB pomáhá regionům. Když se zadaří, získáme finanční příspěvek na náš aktivizační program Pacirkus.

Stačí jen OTEVŘÍT odkaz https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/2559-pacirkus-stace-2023, kliknout na HLASOVAT a v mailu POTVRDIT.

Hlasovat je možné do 26. května 2023.

Moc děkujeme!

Pacirkus podporuje klienty pobytových ústavních zařízení v průběhu léčby. Cílem je zpestřit jejich pobyt a povzbudit je v osobním úsilí věnovaném svému zotavení. Používá metody dramaterapie s prvky sociálního cirkusu. Tým během 3 dnů společně s klienty připraví představení, které předvedou ostatním, někdy i veřejnosti. Každoročně realizujeme 5 třídenních cirkusových štací v různých ústavních zařízeních sociální i zdravotní péče o lidi s duševním onemocněním. Přínos: rozšíření nabídky aktivit v zařízení, zlepšení nálady obyvatel, upozadění nemoci, zvýšení sebevědomí, seberealizace, zlepšení spolupráce s personálem, nalezení nových či návrat k zapomenutým volnočasovým aktivitám a koníčkům. Konkrétně bude příspěvek použit na nový polep cirkusové dodávky, příp. doplnění cirkusového vybavení.