CeLoLeDo

CeLoLeDo bylo!

dne 22. 04. po dvouleté pauze, jsme se mohli všichni sejít, aniž bychom přitom koukali na neforemné, různorodé ústenky jednotlivých kolegů.

Bylo to velmi milé, společné pobytí a vzhledem k "nabobtnání" Ledovce, jsme potřebovali opravdu velké prostory.

Program byl nabitý. Bylo nezbytné, abychom se všichni seznámili a jednotlivé týmy se představily, právě vzhledem k dlouhé Covid pauze a množství nových tváří. 

Pan ředitel nás seznámil se silnými stránkami Ledovce za poslední 2 roky. Poté následovalo představování týmů, které tuto výzvu pojaly různorodě, vtipnými videi, či scénkami. 

K nabrání sil k dalšímu plnění stanoveného programu přispěl výborný oběd a  Martinova hodnotová vzpruha.

Výsledek workshopu si odprezentovaly jednotlivé skupiny samy a pak už jen hodnoty, cíle, vize, plány..

Zkrátka to uteklo jako voda, plni dojmů a emocí jsme odcházeli domů a zase za rok!