Odhalení pamětní desky Alexandra Sommera Baťka

Na domě našeho Poradenského centra jsme slavnostně odhalili pamětní desku Alexandru Sommeru Baťkovi, který žil v letech 1907-1910 v něm žil. Alexandr Sommer Batěk (1874–1944) byl středoškolský učitel chemie, autor lidových přednášek, redaktor a spisovatel, popularizátor vědy, pacifista a esperantista. Byl autorem větší části chemického názvosloví. Jeho posledním příspěvkem světu byl obrazový jazyk – neoglyfy.

V roce 1930 představil Batěk tento systém znaků, který měl být univerzálním písmem čitelným ve všech jazycích. Odhalení proběhlo za účasti Jiřího E. Baťka vnuka Dr. Baťka, autora desky a dvorního grafika Ledovce Pavla Botky i zástupce MO Plzeň 1 Mgr. Miroslava Brabce.