ORGÁNY LEDOVCE

správní rada
Ing. Marek Novotný (předseda)
MUDr. Igor Průša
Mgr. Jana Fojtíčková

dozorčí rada
Ing. Václava Říhová
Milan Sobota
Zdeněk Kopecký

ředitel Ledovce
Mgr. Petr Hubínek