Sociální rehabilitace Ledovec

EU SPOLUFINANCOVÁNO Barevné RGB

Služba je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 financována z dotačního projektu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025“, který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie – Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Sociální rehabilitace je sociální služba, která má za cíl pomoc lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro samostatný život.

Je určena lidem s duševním onemocněním zejména z okruhu psychotických onemocnění, od 16 let, kteří jsou v souvislosti se svou nemocí v nepříznivé situaci a nemohou ji řešit vlastními silami. Na službu se mohou obrátit také rodinní příslušníci a lidé blízcí. Číslo registrace sociální služby je 3131189.

 

Veřejný závazek

NÁZEV SLUŽBY

Sociální rehabilitace Ledovec

DRUH SLUŽBY

Sociální rehabilitace dle §70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

POSLÁNÍ

Posláním služby Sociální rehabilitace Ledovec je podporovat lidi s duševním onemocněním (případně lidi v riziku vzniku duševního onemocnění) na jejich cestě zotavení. Spolupráce je zaměřena na podporu rozvoje jejich schopností a dovedností důležitých pro kvalitní a smysluplný život v běžných podmínkách.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba SR je poskytována lidem s duševním onemocněním (případně lidem v riziku vzniku duševního onemocnění) starším 16 let. Služba je určena především lidem s duševním onemocněním z okruhů psychotických a afektivních onemocnění.

Služba SR je zaměřena na spolupráci s lidmi, jimž jejich duševní onemocnění neumožňuje žít kvalitní a smysluplný život.

CÍLE

 • uživatel má schopnosti a dovednosti, které mu umožní žít kvalitní a smysluplný život;
 • uživatel rozpoznává projevy své nemoci, umí s nimi zacházet, posílí svou zdravou stránku a získá schopnost žít s nemocí kvalitním a smysluplným způsobem života;
 • uživatel se zorientuje v dostupných zdrojích pomoci (běžné sociální kontakty) a umí je využít.

ZÁSADY

 • Individuální přístup – podporu a její míru přizpůsobujeme konkrétním potřebám, přáním, schopnostem a situaci klienta.
 • Respektování klienta – během služby se s klientem potkáváme jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby. Máme o klienta zájem jako o člověka, pomáháme mu hledat další smysluplné role v jeho životě.
 • Důraz na klientovy schopnosti a silné stránky – snažíme se posílit klientovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti, nacházet a posilovat jeho silné stránky.
 • Využití běžných zdrojů společnosti – s klientem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené vztahové sítě, aktivně a se souhlasem klienta je zapojujeme do spolupráce.
 • Týmový přístup – při spolupráci s klientem vystupujeme a pracujeme jako tým, sdílíme spolupráci s klientem. Klient zná více pracovníků služby, v případě potřeby zapojujeme do spolupráce s klientem více pracovníků.
 • Recovery přístup – podpora toho, aby klient žil i přes svá omezení způsobená nemocí spokojený, nadějeplný a přínosný život.
 • Asertivní přístup – aktivně kontaktujeme a nabízíme spolupráci člověku, který se necítí dobře a který si (přes projevy své nemoci) neříká o pomoc.
 • Dobrovolnost – je pro nás důležitá vůle daného člověka, jeho přání a cíle, na kterých chce s námi spolupracovat, veškerá spolupráce je dobrovolná, neposkytujeme žádné služby proti jeho vůli.
 • Regionalita – služba je poskytována v rámci celého vymezeného území (regionu), tj. SR nezajišťuje terénní formu služby mimo vymezené území. Tento princip se projevuje také v úsilí aktivně mapovat a jednat s ostatními sociálními partnery (poskytovatelé sociálních služeb, úřady, zdravotnictví aj.) v rámci regionu.

VÝŠE ÚHRADY ZA SLUŽBU

Služba je poskytována bezplatně.

 

Kdo je peer konzultant?

 

Služba je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 financována z dotačního projektu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025“, který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie – Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.
EU SPOLUFINANCOVÁNO Barevné RGB

 

Tento projekt je spolufinancován Plzeňským krajem v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj.
PK logo zona B PNG 1

 

Na realizaci jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb na roky 2022-2025.
2300507 Logo Pomahajici Plzen OSS Anotace