Norské fondy

NF MZCR web

V rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ realizoval Ledovec dva projekty:
1. Posílení kapacity multidisciplinárního týmu SR Ledovec - CZ.11/MGS/036
2. Ledoveckým rodinným stříbrem za destigmatizaci - CZ.11/MGS/035

Posílení kapacity multidisciplinárního týmu SR Ledovec 

Cíl projektu:

Cílem projektu „Posílení kapacity multidisciplinárního týmu SR Ledovec“ bylo přispět k deinstitucionalizaci psychiatrické péče v plzeňském regionu rozvinutím aktivit zaměřených na poskytování zdravotně-sociálních služeb komunitního typu. Posílením kapacity multidisciplinárního týmu Sociální rehabilitace Ledovec projekt umožnil dobudování a efektivní fungování moderního multidisciplinárního terénního týmu Ledovce a tím zvýšil dostupnost kvalitní extramurální péče pro psychiatrické pacienty a jejich rodiny v plzeňském regionu.

Aktivity projektu:

V rámci projektu se mimo jiné uskutečnily následující aktivity:

 • Rozšíření pracovního týmu o zdravotní specialisty - lékaře psychiatra a zdravotní sestru.
 • Účast členů týmu SR na kurzech Komunikace s člověkem s psychózou, Komunikace s člověkem v depresi, Multidisciplinární přístup v péči o osoby s duševním onemocněním, Preduka, Deinstitucionalizace v oblasti psychiatrické péče, Recovery - doprovázení, posilování a opora při hledání dobrého života duševnímu onemocnění navzdory, Komunikace s člověkem v duševní krizi, Systemická práce s rodinou, Základy sebeobrany a Práce v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševní zdraví.
 • Realizace dvou zahraničních stáží - v Dipartimento di Salute mentale v Itálii a Nei Skoen v Holandsku.
 • Pořízení materiálně-technického vybavení potřebného pro to, aby byl tým mobilní a flexibilní a mohl poskytovat služby klientům v jejich přirozeném prostředí – automobily Škoda Fabia combi a Škoda Citigo, GPS navigace, notebooky pro nové členy týmu.
 • Vytvoření metodiky pro práci multidisciplinárního týmu.Termín realizace projektu:

Realizace projektu byla zahájena 1. května 2015 a ukončena dne 30. dubna 2017.

 

Ledoveckým rodinným stříbrem za destigmatizaci

Cíl projektu:

Cílem projektu „Ledoveckým rodinným stříbrem za destigmatizaci“ bylo přispět k celkové destigmatizaci pacientů a oboru psychiatrie v České republice rozvinutím těch destigmatizačních aktivit, s nimiž má Ledovec jedinečnou vlastní zkušenost, tím zvýšit jejich dopad a umožnit jejich využití v širším kontextu.

Aktivity projektu:

V rámci projektu se mimo jiné uskutečnily následující akce a aktivity:

 • Preventivní semináře na středních školách s názvem Jak se pozná, že už (jsem) se zbláznil a Blázníš? No a!
 • Veřejné kulturní akce Dny Světlé, Svatojakubské veselí, Na Ledovec, Hromnicové svíčkování, Velikonoční kraslicování, Dny pro duševní zdraví, Přehlídka filmů z Ledovce.
 • Jízda parního vlaku na trase Plzeň – Dobřany – Plzeň s důrazem na propojení lůžkových a komunitních služeb a destigmatizaci tématu duševního onemocnění v Plzni a Dobřanech.
 • Představení Cirkusu Paciento v psychiatrických nemocnicích Lnáře, Petrohrad a Dobřany.
 • Vytvoření fotografické výstavy Cirkus Paciento a její veřejné prezentace (ke shlédnutí zde)
 • Příprava a realizace první mezinárodní konference o Recovery.
 • Natočení videí – představení služeb a projektů Ledovce formou videoklipů a jejich umístění na web.
 • Zřízení webových stránek www.zotaveni.cz
 • Vytvoření a tisk Manuálu implementace principů na zotavení zaměřených služeb „Ledovec s.r.o.“
 • Realizace stáží zaměřených na užití recovery přístupů v rámci služeb poskytovaných našim klientům.
 • Kurz biblioterapie – proškolení pro knihovnice a zaměstnance.
 • Doškolení pracovníků Ledovce v metodě CARe.
 • Kurzy počítačových dovedností a angličtiny pro klienty Ledovce realizované v přirozeném prostředí.Termín realizace projektu:

Realizace projektu byla zahájena 1. května 2015 a ukončena dne 30. dubna 2017.