Mgr. Jolana Matoušková

  • sociální pracovnice v Centru duševního zdraví
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Iveta Pohořelá, DiS.

  • pracovnice v sociálních službách v Sociální rehabilitaci
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • 733 139 304

Kontakt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lenka Meteláková Pekařová
Simona Bejvlová
Vladislava Fajfrová
Renata Vacková
Karel Urban
Irena Velhartická
Jarmila Klavodová

Jana Nouzecká

Hledám pomoc

 

VZTAHY - text a fotky u Zbynka ke zpracování

ZDRAVÍ

ÚŘADY, FINANCE, INSTITUCE

VZDĚLÁVÁNÍ

ZAMĚSTNÁNÍ

JSEM V KRIZI

HLEDÁM BYDLENÍ

VOLNÝ ČAS

SVÉPOMOC

Co je Ledovec

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách.

Pořádáme také řadu zajímavých akcí pro veřejnost. 

 


Orgány Ledovce:

správní rada:
Ing. Marek Novotný (předseda)
MUDr. Igor Průša
Mgr. Jana Fojtíčková

dozorčí rada:
Ing. Václava Říhová
Milan Sobota
Zdeněk Kopecký 

ředitel Ledovce:
Mgr. Petr Hubínek 

Fungování Ledovce jako firmy naznačuje následující  pdf Organizační struktura Ledovce (31 KB)

Projekty Ledovce

Housing First Ledovec

Logo ESF

Program Housing First pro lidi s vážným duševním - CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0015395
Pilotní otestování programu HF v Plzni. Projekt se v souladu s reformou psychiatrické péče zaměřuje na deinstitucionalizaci péče o lidi s duševním onemocněním a přesouvá její poskytování do běžného sociálního prostředí. V souladu s principy programu HF nalezne standardní ubytování a poskytne podporu pro jeho dlouhodobé udržení a další osobní rozvoj nejméně 10 lidem s vážným duševním onemocněním v situaci bytové nouze. Dále připraví podmínky pro udržitelnost a rozvoj programu HF v Plzni a okolí. 

Období realizace: 1. října 2019 - 30. 6. 2022

 

 

Cirkus Paciento

l cirkus1


www.cirkuspaciento.cz

Cirkus Paciento vynalezl vlastně Zdravotní Klaun a provozuje ho na dětských odděleních nemocnic (takže pokud máte zájem o Cirkus Paciento v zařízeních pro děti, obraťte se rovnou na Zdravotního Klauna).
Ledovec pomáhá hlavně dospělým lidem s duševním onemocněním, ale jeho terapeutům se někdy kolem roku 2008 zdálo, že by společné „cirkusákování“ bavilo i je a jejich klienty.
Tak se zrodil projekt Cirkus Paciento v psychiatrických nemocnicích a léčebnách jej společně pořádá Zdravotní Klaun a Ledovec.

 

 

Pomocná škola

logo pomocna skola

www.pomocnaskola.cz

Pomocná škola je vzdělávací instituce založená Ledovcem v roce jeho patnáctých narozenin. Je prostředím pro sdílení praktických zkušeností s pomáháním tak, jak mu rozumíme na Ledovci – pro všechny, kteří pomáhají lidem a chtějí to dělat lépe.
 

Blázníš? No a!

l blaznis1

www.blaznis-no-a.cz
Je primárním preventivním programem pro školní třídy, žáky a studenty ve věku 15–20 let. Věnuje se duševnímu zdraví i nemoci. V jeho průběhu se následně vystřídá vzdělávací, interaktivní i zážitková část.

 

letáky ke stažení

fotogalerie

 

Podporované vzdělávání

l normalnestuduju1

www.normalnestuduju.cz
Portál podporovaného vzdělávání určený studentům, jejich rodičům a pedagům. Najdete tu základní informace o duševních onemocněních a psychických potížích, které nás mohou potkat.A co si s nimi počít právě v období studia střední nebo vysoké školy? To najdete právě na webu www.normalnestuduju.cz.
 

Zotavení

l zotaveni1

www.zotaveni.cz
Zotavení (recovery) je „hluboce osobní, jedinečný proces změny vlastních postojů, pocitů, hodnot, cílů, dovedností a rolí. Je to způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí. Zotavení buduje nový význam a smysl života tím, že člověk katastrofální důsledky způsobené duševním onemocněním překoná.“ (Anthony 1993)
 
CHRC je zkratka z „clubhouse“ a „recovery college“. CHRC je prostorem všechny, kterým jde o zotavení. Například o zotavení z duševního onemocnění (www.zotaveni.cz). Je provozován jako klub, ale není určen jen členům klubu. Probíhají v něm skupinová sezení, tematické semináře i rozličné kulturní akce, můžete ale také kdykoli přijít na kávu nebo na čaj, posedět, promluvit si nebo i pomoci s péčí o společné prostory. CHRC je otevřený každému, kdo bude respektovat poslání klubu a ostatní návštěvníky. Otevřeli jsme jej v září 2017 ve Frišově vile na Lochotíně a navštívit jej můžete od pondělí do čtvrtka od 13:30 do 17:00. Neostýchejte se přijít! O aktuálním dění v CHRCu se můžete dozvědět také prostřednictvím jeho facebookové stránky.
 

chrc

 

Garden Gang

l gg1

www.gardengang.cz
Sociální firma při Ledovci, z. s. nabízející zahradnické a úklidové služby.

DSC 0065

 

V rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ realizoval Ledovec dva projekty:
1. Posílení kapacity multidisciplinárního týmu SR Ledovec
2. Ledoveckým rodinným stříbrem za destigmatizaci

NorskyFondy1

 

Sociální služby

 
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčovna kompenzačních pomůcek. (par. 37, odst. 3) dále
 
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. dále
 
Sociální rehabilitace je sociální služba, která má za cíl pomoc lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro samostatný život. dále
 
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, případně individuálního bydlení. dále
 
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami (§ 55, odst. 1) dále

Ledovec z. s.

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. Pořádáme také řadu zajímavých akcí pro veřejnost.

Strana 12 z 12