Sociální rehabilitace Ledovec - Plzeň venkov

 • Kontakt

  Telefonní čísla
  mobilní telefon: 737 003 997

  E-mailová adresa

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Jak a kdy je možné službu sociální rehabilitace začít využívat?

  V případě zájmu o službu Sociální rehabilitace kontaktujte Poradenské centrum Ledovec: OSOBNĚ - každý všední den v čase od 8:30 do 17:00 hodin v Poradenském centru v Plzni na adrese Františkánská 5

  TELEFONICKY – mobilní telefon 737 003 997
  E- MAILEM - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Kontaktní osoba

  Bc. Jana Holečková – vedoucí služby Sociální rehabilitace

  Pracovníci

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

ČEHO CHCEME VE SKUŽBĚ SOCIÁLNÍ REHABILITACE DOSÁHNOUT?

Poslání služby sociální rehabilitace je podporovat rozvoj takových schopností a dovedností lidí s duševním onemocněním, které potřebují k zvládání nároků samostatného a soběstačného života v běžných podmínkách společnosti.

CÍLE

V ČEM SOCIÁLNÍ REHABILITACE POMŮŽE?

 • utřídit  priority a cíle, kterých chcete v životě dosáhnout,
 • získat a upevnit si dovednosti, které umožňují žít samostatně dle vlastních představ,
 • objevit, ověřit a upevnit vlastní schopnosti a získat důvěru v sebe sama i okolí,
 • rozpoznat projevy své nemoci, umět s nimi zacházet, posilovat svou zdravou stránku a získávat schopnost žít s nemocí běžným a smysluplným způsobem života,
 • nacházet možnosti a způsoby smysluplného trávení volného času,
 • navazovat a udržel si běžné sociální kontakty.

ZÁSADY

Na jakých principech služba sociální rehabilitace funguje?

Individuální přístup – podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele.
Respektování uživatele – během služby s uživatelem pracujeme jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby.
Důraz na uživatelovy schopnosti – snažíme se posílit uživatelovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti a již získané schopnosti.
Využití běžných zdrojů společnosti – s uživatelem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené vztahové sítě.
Vztah pracovníka a uživatele – při vzájemné spolupráci je základním terapeutickým prvkem dlouhodobý vztah uživatele a pracovníka.

PRO KOHO

Komu je sociální rehabilitace určena?

Lidem

 • od 18 let, v případě podpory v oblasti vzdělávání lidem starším 16 let;
 • s chronickým duševním onemocněním zejména z okruhu psychotických onemocnění
  * z Plzeňského kraje;
 • kteří přicházející dobrovolně a jsou ochotní spolupracovat;
 • kteří spolupracující s odborníkem z oblasti psychiatrie, psychologie nebo neurologie;
 • v kompenzovaném stavu (při vstupu do služby), kteří nejsou agresivní a pod vlivem návykových látek.

CO DĚLÁME A JAKÝM ZPŮSOBEM

Sociální rehabilitace má tyto formy:

AMBULATNÍ (v Poradenském centru nebo jiných pracovištích Ledovce)

TERÉNNÍ (v domácím prostředí, na veřejnýc místech – u lékaře, na úřadech apod.)

SKUPINOVOU (podpůrné skupiny, dílny, výlety apod.)

INDIVIDUÁLNÍ (zpravidla 1 x týdně 60 minutový pohovor, s ohledem na uživatelovy možnosti, ve výjimečných případech maximálně 120 minut)

Nabízíme

 • Nácvik zvládání péče o vlastní osobu (péče o oděvy) a o domácnost (obsluha spotřebičů, chod kuchyně, nakupování, péče o další členy domácnosti).
 • Nácvik orientace v prostředí, ve kterém ji uživatel potřebuje (doma, na úřadech, v zaměstnání, ve městě, apod.) a využívání dopravních prostředků.
 • Nácvik dovedností potřebných k jednání na úřadech, v zaměstnání apod.
 • Nácvik chování ve společnosti a komunikace s ostatními, práce s informacemi.
 • Pomoc při uplatňování práv a zájmů uživatele.
 • Individuální rozhovory s peer konzultantkou . (Peer konzultant je člověk, který na vlastní kůži prožil obtíže spojené s duševním onemocněním, ušel kus cesty ve své snaze o zotavení, a své osobní zkušenosti využívá k tomu, aby pomáhal dalším lidem na jejich cestě k uzdravení. Může lépe porozumět vašim obtížím a podělit se s vámi o to, co mu (ne)pomohlo v návratu do běžného života).

Den s peer konzultantkou

Služba sociální rehabilitace je poskytována po dobu určitou, maximálně jeden rok. Po dohodě s uživatelem a na základě souhlasu týmu, je možné službu prodloužit.

ÚHRADA ZA SLUŽBU

Služba sociální rehabilitace je poskytována zdarma.

DONÁTOŘI – LOGA

Služba je financována z dotace MPSV, z příspěvku města Plzně, ESF, Plzeňského kraje a z darů individuálních dárců.

logo esf

plzensky kraj
socialni-sluzby-mesta-plzne
 

Od 1. ledna 2021 je služba financována z projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022", registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015684, prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.