Sociální rehabilitace Ledovec - Klatovy

 • Kontakt

  Kde nás najdete: 

  Pod Nemocnicí 789, Klatovy
  (ve 2.patře bývalé polikliniky - vchod B)

  Mapa

  Telefon:

  +420 603 111 542  

  E.mail:

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

   

  Jak a kdy je možné službu sociální rehabilitace začít využívat?

  Schůzky je potřeba domlouvat nejdříve telefonicky nebo e-,mailem. 

   

  Kontaktní osoby

  Jana Maierová

  Silvie Tichá

Od 1. ledna 2019 je služba pro území MAS Pošumaví financována z projektu "Rozvoj komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním v oblasti MAS Pošumaví v návaznosti na reformu psychiatrické péče" prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

logo esf

 

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

ČEHO CHCEME VE SKUŽBĚ SOCIÁLNÍ REHABILITACE DOSÁHNOUT?

Podporovat rozvoj takových schopností a dovedností lidí s duševním onemocněním, které potřebují k zvládání nároků samostatného a soběstačného života v běžných podmínkách společnosti.

CÍLE

V ČEM SOCIÁLNÍ REHABILITACE POMŮŽE?

 • utřídit  priority a cíle, kterých chcete v životě dosáhnout,
 • získat a upevnit si dovednosti, které umožňují žít samostatně dle vlastních představ,
 • objevit, ověřit a upevnit vlastní schopnosti a získat důvěru v sebe sama i okolí,
 • rozpoznat projevy své nemoci, umět s nimi zacházet, posilovat svou zdravou stránku a získávat schopnost žít s nemocí běžným a smysluplným způsobem života,
 • nacházet možnosti a způsoby smysluplného trávení volného času,
 • navazovat a udržel si běžné sociální kontakty.

ZÁSADY

Na jakých principech služba sociální rehabilitace funguje?

Individuální přístup – podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele.
Respektování uživatele – během služby s uživatelem pracujeme jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby.
Důraz na uživatelovy schopnosti – snažíme se posílit uživatelovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti a již získané schopnosti.
Využití běžných zdrojů společnosti – s uživatelem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené vztahové sítě.
Vztah pracovníka a uživatele – při vzájemné spolupráci je základním terapeutickým prvkem dlouhodobý vztah uživatele a pracovníka.

PRO KOHO

Komu je sociální rehabilitace určena?

Lidem

 • od 18 let, v případě podpory v oblasti vzdělávání lidem starším 16 let;
 • s chronickým duševním onemocněním zejména z okruhu psychotických onemocnění
  * z Plzeňského kraje;
 • kteří přicházející dobrovolně a jsou ochotní spolupracovat;
 • kteří spolupracující s odborníkem z oblasti psychiatrie, psychologie nebo neurologie;
 • v kompenzovaném stavu (při vstupu do služby), kteří nejsou agresivní a pod vlivem návykových látek.

CO DĚLÁME A JAKÝM ZPŮSOBEM

Sociální rehabilitace má tyto formy:

AMBULATNÍ (v Poradenském centru nebo jiných pracovištích Ledovce)

TERÉNNÍ (v domácím prostředí, na veřejnýc místech – u lékaře, na úřadech apod.)

SKUPINOVOU (podpůrné skupiny, dílny, výlety apod.)

INDIVIDUÁLNÍ (zpravidla 1 x týdně 60 minutový pohovor, s ohledem na uživatelovy možnosti, ve výjimečných případech maximálně 120 minut)

 

Služba sociální rehabilitace je poskytována po dobu určitou, maximálně jeden rok. Po dohodě s uživatelem a na základě souhlasu týmu, je možné službu prodloužit.

 

ÚHRADA ZA SLUŽBU

Služba sociální rehabilitace je poskytována zdarma.

DONÁTOŘI – LOGA

Služba Sociální rehabilitace Ledovec je financována z dotace ESF, MPSV, z příspěvku města Plzně, Plzeňského kraje a z darů individuálních dárců.

Od 1. ledna 2019 je služba pro území MAS Pošumaví financována z projektu "Rozvoj komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním v oblasti MAS Pošumaví v návaznosti na reformu psychiatrické péče" prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009670
Doba realizace: 1.1.2019 - 31.12.2020
Anotace projektu: Založení klatovského týmu organizace Ledovec, z.s,. který bude poskytovat sociální a navazující služby pro osoby s vážným duševním onemocněním (či jím ohrožené) v regionu MAS Pošumaví: služba sociální rehabilitace terénní i ambulantní formou a podpora mimoslužbových, navazujících a svépomocných aktivit.