Dárci a Donátoři

Dárce Ledovce dělíme na aktuální (už dárcem je) nebo potenciální (může se jím stát).
Pokud jste aktálním dárcem, děkujeme vám! Moc!

Pokud jste dárcem potenciálním, staňte se dárcem aktuálním!

Našim dárcům moc děkujeme!

Patří mezi ně tito lidé, firmy a instituce:

Státní, krajské a obecní instituce:

 • MPSV ČR,
 • MZ ČR,
 • MK ČR,
 • MŠMT ČR,
 • Plzeňský kraj,
 • Magistrát města Plzně,
 • Městská část Plzeň 1,
 • Plzeň 2

Nadace, sdružení a fondy:

 • Nadace České spořitelny,
 • Nadace O2,
 • Nadace Bona,
 • Nadace 700 let města Plzně,
 • Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY,
 • Nadace Člověk člověku,
 • Nadační fond Veolia Voda,
 • Siemens – Fond pomoci,
 • Rotary klub Plzeň,
 • Diecézní charita Plzeň

Firmy:

 • Copy General, s.r.o.,
 • Eurovia Silba a.s.,
 • ACI – Auto compo- nents international, s.r.o.,
 • Plzeňský Prazdroj, a.s.,
 • T-Mobile Czech Republic a.s.,
 • Neoluxor, s.r.o.,
 • Mekra Lang Internatio- nal ČR, spol. s r.o.,
 • Kandahár s.r.o.,
 • ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelna

Soukromí dárci, podporovatelé a dobrovolníci:

 • JUDr. Jan Blažek,
 • Magdaléna Fenclová,
 • Milada Christovová,
 • Štěpán Glac,
 • Mgr. Petr Hubínek,
 • Ing. Petr Kryl,
 • Dana Liblová,
 • Ing. Václava Říhová,
 • Marie Linková,
 • Petra Michalcová,
 • Zdeňka Nováčková,
 • Václav Skala,
 • Helena Štamberová,
 • Eva Vojáčková,
 • Ondřej Wendler,
 • a další ...