Odborné sociální poradenství Ledovec

 • Kontakt

  Adresa

  Poradenské centrum Ledovec
  Karoliny Světlé 13
  323 00 Plzeň

  Mapa

  Telefonní čísla

  pevná linka: 377 429 616
  mobilní telefon: 739 054 931

  E-mailová adresa

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  v případě poradenství v oblasti vzdělávání můžete použít přímý e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

  Kdy vám poradíme?

  Pondělí:    8:30 – 12:30 (bez objednání)    13:00 – 17:00 (dle domluvy)

  Úterý:        8:30 – 12:30 (dle domluvy)    13:00 – 17:00 (dle domluvy)

  Středa:      8:30 – 12:30 (dle domluvy)    13:00 – 17:00 (dle domluvy)

  Čtvrtek:     8:30 – 12:30 (dle domluvy)    13:00 – 17:00 (bez objednání)

  Pátek:       8:30 – 12:30 (dle domluvy)    13:00 – 17:00 (dle domluvy)

   

  Kontaktní osoba

  Radka Fau, DiS. – vedoucí služby Odborné sociální poradenství

  Pracovníci

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Poskytnout základní podporu a informace lidem s duševním onemocněním v plzeňském regionu tak, aby mohli řešit svoji situaci s maximální mírou samostatnosti a v běžných podmínkách společnosti.

CÍLE

Cílem služby je:

 • uživatel se umí lépe orientovat v problematice sociálních systémů a vzdělávání
 • uživatel ví, jak uplatňovat vlastní práva a nároky - tzn. uživatel je informovaný o tom, jaká jsou jeho práva a nároky, jak se domoci jejich uplatnění a v případě potřeby ví, kam se obrátit o pomoc při jejich uplatňování
 • uživatel využívá veřejná místa a služby, které jsou dostupné v daném místě
 • samostatný uživatel – informovaný a aktivizovaný tak, aby byl schopen řešit své záležitosti s co nejvyšší mírou samostatnosti

ZÁSADY

Individuální přístup – podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele
Partnerský přístup – během služby s uživatelem pracujeme jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby
Důraz na uživatelovy schopnosti – snažíme se posílit uživatelovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti
Využití běžných zdrojů společnosti – s uživatelem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené vztahové sítě

PRO KOHO

Kdo může sociální službu využít:
* lidé starší 18 let, v případě poradenství v oblasti vzdělávání lidé starší 16 let
* s duševním onemocněním
* kteří mají zájem aktivně se podílet na řešení své situace
* kteří nemohou řešit svoji situaci sami nebo s přispěním běžné sociální sítě
* kteří mají ve svém okolí osobu s duševním onemocněním nebo kteří se o tuto problematiku zajímají
* ostatní - v tomto případě spočívá poradenství v odkazování na jiné služby
* jiné organizace a instituce

Co brání využití služby:
* Akutní intoxikace
* Agresivita
* Akutní psychotický stav
* Věk nižší než 18 let, v případě poradenství v oblasti vzdělávání věk nižší než 16 let

CO DĚLÁME A JAKÝM ZPŮSOBEM

Odborné sociální poradenství je krátkodobá služba (obvykle v rozsahu 1 - 3 schůzky), při které je uživateli poskytnuta základní podpora a informace umožňující řešení jeho situace. Poradenství může být anonymní, uživatel nemusí sdělovat žádné informace o své osobě.

Uživatel dochází nebo je doprovázen do Poradenského centra Ledovec.
Poradenské centrum není vybaveno bezbariérovým přístupem. V případě potřeby proto může proběhnout setkání po domluvě mimo prostory PC.
Délka jednání je standardně 30 minut (délka jedné intervence), v případě potřeby je maximální délka jednání 60 minut.
Poradenství poskytujeme osobně, telefonicky nebo písemně (e-mailem, dopisem, krátkou textovou zprávou).

V rámci poradenství poskytujeme také tzv. "prvokontakt" pro další služby Ledovce.

KAPACITA

Celková kapacita služby je 400 intervencí (tj. 30 minutových jednání ročně).

ÚHRADA ZA SLUŽBU

Služba odborného sociálního poradenství je bezplatná, uživatel za její využití neplatí.

DONÁTOŘI - LOGA

Služba je financována z dotace Plzeňského kraje, městské části Plzeň 3 a z darů individuálních dárců.