homepage
 

www.ledovec.cz/recovery

K O N F E R E N C E    O    R E C O V E R Y

1. česká mezinárodní konference o recovery
23. února 2016

KDY A KDE?
Konference se koná v úterý 23. února 2016 od 9:30 do 17:30 v Plzni v prostorách zrekonstruované Moving Station (Most Ivana Magora Jirouse 1).

ZÁŠTITA
Konference se koná pod záštitou Ing. Mileny Stárkové, radní Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví, Mgr. Zdeňka Honze, radního Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí a Doc. Jiřího Berana, přednosty psychiatrické kliniky FN Plzeň.

AKREDITACE
Konferenci byla udělena akreditace České asociace sesterAsociace klinických psychologů.

O ČEM?
Recovery – zotavení z duševního onemocnění - je přístup, kterému se v systémech podpory duševního zdraví ve světě věnuje větší a větší pozornost. Cílem konference je podpořit diskusi o recovery v ČR.

PRO KOHO?
Na konferenci jsou srdečně zváni jak lidé, kteří mají s duševním onemocněním vlastní zkušenost, tak jejich blízcí, podporovatelé, poskytovatelé zdravotní péče i sociálních služeb i zástupci státní správy a samosprávy.

        
(c) Ledovec 2009             webmaster