homepage
co je Ledovec          co nabízíme          kontakty
struktura Ledovce
 


 správní rada
 ředitel
 Drahuška

 manažer poradenství

 manažer sociální rehabilitace

 manažer chráněného bydlení

 manažer denního stacionáře


 manažer linky

 koordinátor neslužbových aktivit

 pracovníci poradenství

 pracovníci soc. rehabilitace


 pracovníci chráněného bydlení

 pracovníci denního stacionáře

 pracovníci linky


 
 

 vedoucí kanceláře ředitele 
 
 Dra