homepage
co je Ledovec          co nabízíme          kontakty
co je Ledovec

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách.

Pořádáme také řadu zajímavých akcí pro veřejnost.


co najdete v sekci "co je Ledovec"

Rozsah poskytování sociálních služeb Ledovce určuje jeho veřejný závazek.

Jako nezisková organizace má Ledovec své orgány Ledovce.

Fungování Ledovce jako firmy naznačuje následující struktura Ledovce.

Stanovy Ledovce jsou naším základní dokumentem.

Každoročně si stanovujeme cíle, vize a sledujeme jejich plnění.

O naší činnosti informují výroční zprávy.

Nás určitě a vás doufáme také zajímá, jak nám pomoci.

Ti, co už nám pomáhají jsou mezi našimi dárci.

Pokud máte rádi fotky, zde je pár obrázků z naší historie .